RAJD ROWEROWY "NA SZAGĘ PRZEZ PUSZCZĘ"

Puszcza Notecka, nazywana w przeszlości Wielkim Lasem (Silva Magna), kryje jeszcze wiele tajemnic, nawet dla jej mieszkańców. Przez dwa dni przejedziemy rowerami ponad 140 km po niemal bezludnych leśnych ostępach, śladami dawnych linii kolejowych, traktów czy śródleśnych osad, po których dzisiaj pozostały już tylko nazwy. Poczujemy razem magię i rozległość tego lasu- przez wydmy do jezior.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się oraz     

    akceptacja Regulminu Rajdu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora w sekcji

    "Materiały do pobrania".

2. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wcześniejsza rejestracja internetowa: 

     * Formularz dostępny na stronach internetowych wszystkich współorganizujących imprezę nadleśnictw w terminie 19.08.2019- 25.08.2019 r. z limitem 15 osób dla mieszkańców z terenu każdego nadleśnictwa.

Opłatę startową w kwocie 50 zł od osoby należy uiścić do 27.08.2019 r.

      * Zgłoszenia uczestnictwa od osób zamieszkujących poza terenami nadleśnictw wchodzących w skład LKP Puszcza Notecka oraz tych, które nie zakwalifikowały się w czasie pierwszego naboru przyjmowane będą w dniach 28.08.2019- 04.09.2019 r. na stronie Nadleśnictwa Potrzebowice z limitem 30 osób.

Opłatę startową w kwocie 50 zł od osoby należy uiścić do 06.09.2019 r.

 

3. Opłatę startową w wysokości 50 zł należy uiścić dopiero po otrzymaniu 

    informacji o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w rajdzie na rachunek:

Nr konta:            14 8960 0003 0000 1023 2000 0030

Nazwa odbiorcy:   ZWIĄZEK LEŚNIKÓW POLSKICH
                          W R.P.REG. PILSKIEGO ZAKŁ. ORG.ZW.
                          W N-CTWIE POTRZEBOWICE

Adres:                 POTRZEBOWICE 1, 64-730 WIELEŃ

Tytułem:             Wpisowe- imię i nazwisko uczestnika

 

4. Maksymalna liczba uczestników to 150 osób; decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Osoby niepełnoletnie od 16 roku życia moga startować za pisemną zgodą
    i pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

6. Organizatorzy nie zapewniają noclegów, dojazdów na miejsce startu i 

    transportu rowerów.

DZIEŃ I - SOBOTA
ROZPOCZĘCIE - 9:00
Siedziba Nadleśnictwa Oborniki
ZAKOŃCZENIE - ok.17:00
Bucharzewo „Chata Zbójców”
DYSTANS: ok. 78 km


DZIEŃ II - NIEDZIELA
ROZPOCZĘCIE - 9:00
Bucharzewo „Chata Zbójców”
ZAKOŃCZENIE - ok.16:00
Izba Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Karwin w Dobrojewie
DYSTANS: ok. 66 km

Obrazy
Rajd Rowerowy NA SZAGĘ  PRZEZ PUSZCZĘ

Termin imprezy

Data początku 2019.09.14 - 09:00
Data końca 2019.09.15 - 16:00

Miejsce imprezy

Nadleśnictwo Oborniki
ul. Gajowa 1
Dąbrówka Leśna
64-600 Oborniki
Polska
Cena: 50 zł
Maks. ilość uczestników
50
Rejestracje
0
Ilość wolnych miejsc
50
Wydarzenie wyróżnione
Wróć do widoku listy