Trasy rowerowe w Chocianów

„Lasy Chocianowskie” - Pętla zachodnia

Długość: 31,3 km
Przebieg trasy: Chocianów - Chocianów
Region:
dolnośląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Chocianów - Chocianów


Początek szlaku na rynku (Pl. Wolności) (tablica informacyjna). Odjeżdżamy stamtąd ul. Poprzeczną. Przecinamy ruchliwą ul. Parkową i wjeżdżamy do parku miejskiego. Alejka parkowa doprowadza do ul. Kasztanowej. Kierujemy się w prawo, w tę nieutwardzoną ulicę. Za mostkiem znów w prawo, ponownie na ścieżkę parkową. 0,6. km, stawek w parku. Od niego w lewo, znowu do ul. Kasztanowej. Na 0,9. km, mając po prawej stronie pałac, skręcamy w lewo wzdłuż drewnianego ogrodzenia prywatnej posesji (z lewej strony; w jej obrębie eksponowane są współczesne rzeźby plenerowe i znajduje się dawna oranżeria pałacowa). Dojeżdżamy do szosy, gdzie skręcamy w lewo (jedziemy chodnikiem). 1,0. km, Nadleśnictwo Chocianów. Parking z mapą obszaru Nadleśnictwa i planem ścieżki przyrodniczej “Uroczysko Czarne Stawy”, która bierze tu swój początek. Spotykają się tu również szlaki piesze. 100 m dalej, zaraz za końcem ogrodzenia terenu Nadleśnictwa znajduje się urządzone na polanie miejsce na biwak.. Nasza trasa prowadzi przez chwilę szosą chojnowską, Mijamy rozdroże (w lewo - na Chojnów, w prawo – na Bolesławiec. 1,5. km, rogacz, skręcamy razem z innymi szlakami i ścieżką przyrodniczą w prawo, na zabytkową aleję dębową, tzw. Torflinię, o nawierzchni żużlowej, 2,9. km, skrzyżowanie dróg leśnych – w lewo (koniec wspólnego przebiegu ze szlakiem pieszym zielonym oraz szlakiem św. Jakuba, rogacz). Od stanowiska ścieżki przyrodniczej przy „Czarnych Stawach” prosto 4,1. km, skrzyżowanie dróg leśnych – w prawo, drogą żwirową. Na 5,8. km, skrzyżowanie. Tam w prawo, w drogę poż. nr 27 (rogacz), a na 6,5. km w lewo. „Wzgórze Fryderyka” Morenowe wzniesienie o stromym zboczu porastają lipy, graby i buki. Niegdyś był to ulubiony cel spacerów mieszkańców Chocianowa. Znajdowała się tu gospoda, a na szczycie pagórka wzniesiono „średniowieczną” wieżę widokową.  7,1. km, dojeżdżamy ponownie do „Torflinii” – w prawo. 700 m. dalej skręcamy w lewo. Drogą poż. nr 23, razem z ścieżką przyrodniczą, dojedziemy do parkingu przy skrzyżowaniu z drogą Cho- cianów – Bolesławiec (koniec ścieżki przyrodniczej). Tam (8,4. km) skręcamy w prawo, ale już po 100 m przecinamy szosę i wjeżdżamy w drogę leśną - poż. nr 23 - o nawierzchni z tłucznia (rogacz). Na 9,1. km, tą samą drogą w lewo (po chwili dołączają się „na trochę” szlaki: pieszy  i rowerowy). Odtąd droga gruntowa. 9,7. km, skrzyżowanie, na nim w prawo. 11,2. km, na skrzyżowanie leśnych dróg skręcamy w drugą z nich w prawo - droga poż. nr 21. Jedziemy cały czas tą droga nie bacząc na skrzyżowania. Po prawej stronie ciągnie się równolegle do trasy podłużne wzniesienie. Bucznik porasta go stara buczyna. Oprócz 150-letnich buków, rosną tam lipy, dęby i graby, również wiekowe. Enklawa otoczona przeważnie suchym borem świeżym, jest ostoją ptaków: lęgną się tu w dziuplach gołąb siniak i muchołówka mała. Liczne są dzięcioły i sowy. 13,8. km, skrzyżowanie dróg leśnych, koniec przejazdu drogą poż. nr 21. Kierujemy się w prawo drogą gruntową. 14,2. km, w prawo. Na 14,9. km znajduje się parking przy drodze Chocianów – Przemków (tablice informacyjne: naszego szlaku, Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Chocianów). Z drogi ruszamy w lewo, w kierunku Jakubowa, drogą o nawierzchni żużlowej. Przejeżdżamy przez Jakubowo-Węgielin. Za tym przysiółkiemdroga leśna gruntowa.16,2. km, na skrzyżowaniu w prawo. 16,9. km, granica lasu – prosto polną drogą kierunku Jakubowa. 17.7. km, Jakubowo Lubińskie, skrzyżowanie z drogą Chocianów – Przemków. Kierujemy się na Przemków, a po 400 m przy transformatorze – w prawo na drogę żużlową. Z lewej strony znajduje się park podworski. (naturalistyczny z końca XIX w., układ zatarty). Jest tam ciąg niewielkich stawów. W zwartym drzewostanie dominują klony, lipy i kasztanowce odmian pospolitych oraz jesiony wyniosłe. W parku jest wydzielone miejsce na odpoczynek i ognisko. Na skrzyżowaniu dróg polnych przy parku – w prawo. Odtąd drogą polną, wysadzaną starymi topolami. Pozostawiamy za sobą Wzniesienia Chocianowskie. Znajdujemy się teraz na Równinie Szprotawskiej. W płaskim, raczej monotonnym krajobrazie, charakterystycznymi akcentami są drobne cieki, bagniste zastoiska z szuwarami, laski lub kępy zadrzewień i zarośli, aleje i śródpolne remizy. 21,3. km, wjeżdżamy na drogę asfaltową z Pogorzelisk do Jędrzychówka. Na niej w prawo w kierunku Pogorzelisk. 23,5. km, znajdujemy się na skrzyżowaniu dróg obok kościoła. Jedziemy prosto w kierunku Chocianowa . Niebawem dojeżdżamy do drogi Chocianów – Polkowice (24,9. km), Skręcamy w prawo, a po 200 m zjeżdżamy z szosy w lewo na drogę polną (poż. nr 110) w kierunku lasu. 25,9. km, rozwidlenie dróg leśnych – w prawo, droga poż. nr 11. Do 26, 5. km jest to droga żużlowa. Przemierzamy teraz Obszar Krajobrazu Chronionego „Lasy Chocianowskie” 27,3. km, skrzyżowanie dróg leśnych - poż. nr 11 z nr 6 (rozdroże Droga Brzozowa, rogacz, kontynuacja trasy: w lewo żużlową drogą poż. nr 6 w kierunku Nowej Wsi Lubińskiej). Tu skręcamy w prawo – droga poż. nr 6. Na drodze do Chocianowa. Towarzyszą nam znaki Szlaku św. Jakuba. 29,1. km, wyjeżdżamy z lasu, 30,0. km, przejazd przez szosę prosto w ul. Polną, osiedle ,,Podlesie”, droga żwirowa. 31, 3. km, dojazd do ul. Kolonialnej – prosto w kierunku centrum, droga asfaltowa. Za rondem w lewo, w ul. M. Żymierskiego. Z niej w ul.. Ratuszową – którą do Pl. Wolności, gdzie następuje koniec pętli.