Trasy rowerowe w Świerzawie

PĘTLA WALOŃSKA

Długość: km
Przebieg trasy: Świerzawa
Region:
Dolnośląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Świerzawa – Rzeszówek – Machowski Las – Muchów – Jurczyce – Stara Kraśnica – Dobków – Przełom Kaczawy – Wojcieszów Dolny –Podgórki – Widok – Przełęcz Chrośnicka – Okole – Lubiechowa – Świerzawa


- szlak w części wschodniej przebiega przez tereny leśne niezwykle bogate w rzadkie gatunki roślin z pięknymi kwiatami, a w części południowej w
pobliżu Jaskini Walońskiej,
- uzupełnieniem trasy – skróceniem o 2,2 km – jest czarno oznakowany odcinek z Jurczyc przez przysiółek Mochów do dalszej części Dobkowa,
- najdalszy punkt na trasie skrzyżowanie pod Widokiem nad Podgórkami, ok. 10 km od Świerzawa,
- najwyższe wzniesienie, ok. 590 mnpm ( nad Podgórkami),
- najtrudniejszy odcinek – stromy zjazd z przełęczy pod Pańską Wysoczką do Lubiechowej,
- możliwość skrócenia trasy: wielokrotna – ze Starej Kraśnicy i z Podgórek.

 


SZCZEGÓŁOWY OPIS ROWEROWEGO SZLAKU WALOŃSKIEGO:


Trasa tego szlaku rozpoczyna się w Świerzawie przy skrzyżowaniu ulic: Jeleniogórskiej i Mickiewicza. Dobrym miejscem na zbiórkę jest teren „ogródka
jordanowskiego” – placu zabaw dla dzieci.
• Opis atrakcji Świerzawy - patrz pierwsze strony przewodnika.
Tuż obok skrzyżowania znajduje się zabytkowy budynek dawnej łaźni, później dyskoteki , a obecnie nieużytkowany. Przy naszej trasie, której pierwszy
odcinek, ok. 200 m wspina się mocno pod górę, usytuowany jest Park Piastów z resztkami dawnego zagospodarowania (min. starą strzelnicą). Po lewej
stronie mijamy najwyżej położoną ulicę Reymonta, przy której znajduje się budynek tutejszego Gimnazjum. Dalej po lewej domki willowe, a po prawej
budynek wciąż używanej piekarni. Poniżej ostatnich domów, na łące staw urządzony przez wędkarzy, tereny zalewowe zbiornika przeciwpowodziowego i
malownicze zakola Kamiennika. Wzdłuż tej rzeki i jej dopływu – Czerwieniec nasza trasa prowadzi lekko pod górę przez wieś – Rzeszówek. Droga jest
asfaltowa, ale dosyć wyboista.