Ladnica Silicka

(słow.- SILICKÁ ĽADNICA) położona jest na południowy zachód od miejscowości Silica na Płaskowyżu Silickim w Krasie Słowackim. Jaskinia jest przepaścią o 50 m długości, 30 m szerokości i 91 m głębokości. Osobliwością jest obecna przez cały rok pokrywa lodowa, której wiek szacuje się na 2000 lat. Jaskinię zamieszkiwał człowiek pierwotny. Do przepaści prowadzi szlak turystyczny z parkingu przed miejscowością Silica.