Jaskinia Beliańska

Jaskinia Beliańska znajduje się we wschodniej części Tatr Bielskich (słow.- Belianske Tatry) na północnym stoku Kobylego Wierchu oferując odwiedzającym niezliczoną ilość podziemnych dzieł dłuta „Matki Przyrody”. Wspomnijmy choćby wielkie komory i przedsionki, pagody i jeziorka, w tym także krasowe. W komorze o doskonałej akustyce, nazywanej „Salą Koncertową", co roku w sierpniu odbywają się koncerty muzyki odtwarzanej. W jaskini żyje 8 gatunków nietoperzy.


W sezonie – od 9.00 do 16.00 wejścia o każdej pełnej godzinie
Poza sezonem – od 9.30 do 14.00 wejścia o: 9.30, 11.00, 12.30 oraz 14.00