Skip to main content

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza Kraśnik - Lwów

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie brak oznakowania lub trasa łaczy wiele szlaków  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 187,6 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
promocja.lubelskie.pl
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Roztocza Kraśnik - Lwów

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza o długości 187,6 km prowadzi przez najciekawsze miejsca Roztocza. Roztocze jest krainą położoną między Wyżyną Lubelską a  Kotliną Sandomierską. Ciągnie się wąskim pasmem wzniesień o szerokości od 12 do 35 km i długości 185 km od Kraśnika do Lwowa, z czego w  Polsce znajduje się ok. 110 km. Roztocze leży w obszarze dzielącym stare utwory geologiczne platformy wschodnioeuropejskiej od młodszych utworów Europy Zachodniej. Jest wciąż aktywne geologicznie, podnosi się ok. 2 mm na rok. Budowa geologiczna i różnorodność krajobrazu stały się podstawą podziału Roztocza na Zachodnie, Środkowe i Południowe.