Skip to main content

Szlak rowerowy Kazimierz Dolny - Lublin

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie brak oznakowania lub trasa łaczy wiele szlaków  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 67 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
promocja.lubelskie.pl
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Kazimierz Dolny - Lublin

Szlak Rowerowy Kazimierz Dolny – Lublin wiedzie przez najciekawsze miejsca i najbardziej znane miejscowości zachodniej Lubelszczyzny. Długość szlaku wynosi 67 km. Pod względem technicznym odznacza się ona średnim stopniem trudności. Prowadzi głównie drogami o nawierzchni asfaltowej lub betonowej, tylko kilka krótkich odcinków poprowadzono drogami polnymi lub leśnymi.Rozpoczyna się w Lublinie na Sławinie (ul. Główna), następnie ul. Wądolną w kierunku Dąbrowicy. Szlak dalej prowadzi przez Dąbrowicę, dawną siedzibę słynnego rodu Firlejów, przez Wojciechów do Nałęczowa, znanego uzdrowiska specjalizującego się w leczeniu chorób serca. Stąd biegnie do Wąwolnicy, słynnej z kultu Matki Boskiej Kębelskiej. Dalej prowadzi do Rąblowa, w okolicach którego w maju 1944 r. oddziały partyzanckie stoczyły krwawą bitwę z Niemcami. Z Rąblowa biegnie doliną Potoku Witoszyńskiego i Grodarza do końcowego punktu szlaku – Kazimierza, noszącego miano nadwiślańskiej perły renesansu. Szlak wiedzie drogami i bezdrożami Płaskowyżu Nałęczowskiego, wierzchowinami, wąwozami oraz dolinami niewielkich rzek. Od miejscowości Stanisławka wchodzi na teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Jest to jeden z najstarszych parków krajobrazowych w Polsce. Piękno krajobrazu oraz niezwykłe bogactwo walorów kulturowych i przyrodniczych szlaku czynią z niego ciekawą propozycję dla osób zainteresowanych turystyką rowerową.