Skip to main content

Lublin - Nałęczów - Kazimierz Dolny

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 62 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Kazimierski Portal Internetowy
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Kazimierz Dolny - Lublin

Kazimierz Dolny – 11,5 km - Rzeczyca – 6,5 km - Rąblów – 3,3 km - Stanisławka – 1,8 km - Kębło – 2,9 km

- Wąwolnica – 6,0 km - Nałęczów – 8,5 km - Wojciechów – 4,6 km - Miłocin – 7,5 km - Motycz – 5,0 km - Dąbrowica – 4,4 km

- Lublin (Muzeum Wsi Lubelskiej)

Szlak prowadzi przez wiele imponujących i niezwykłych zakątków przyrodniczych takich jak Kazimierski Park Krajobrazowy,
wiedzie przez malownicze ośrodki kultury miejskiej leżące na terenie województwa Lubelskiego. Rozpoczyna się w Kazimierzu
Dolnym, którego urok i zjawiskowość zwiększa się poprzez jego zabytkową i unikalną zabudowę. Dalej prowadzi doliną Grodarza i Potoku Witoszyńskiego do Rąblowa skąd wiedzie do Wąwolnicy sławnej z kultu Matki Boskiej Kębelskiej i doliną Bystrej do Nałęczowa aby skończyć swój bieg w Lublinie przy skansenie „Muzeum Wsi Lubelskiej”. Na trasie łączy się z czarnym szlakiem rowerowym „Nitką kolejki wąskotorowej” w miejscowości Kębło.

Kazimierz Dolny – leży w miejscu, gdzie do Wisły uchodzi niewielki potok Grodarz. Już we wcześniejszym średniowieczu istniała tu osada Wietrzna Góra. Jest to jedno z najpiękniejszych polskich miast. Jako zespół krajobrazowo-architektoniczny zaliczany jest do zabytków najwyższej klasy.

Warto zobaczyć:

Gotycko-renesansowy kościół farny zbudowany w poł. XV w. z fundacji Kazimierza Wielkiego


Baszta pochodząca prawdopodobnie z XIII w. jest najstarszym zabytek miasta
Ruiny gotycko-renesansowego zamku, wybudowany w poł. XIV wieku prawdopodobnie przez Kazimierza Wielkiego


Zabytkowe kamienice – Kamienica Celejowska, Gdańska, Biała i Górskich oraz renesansowy  układ urbanistyczny miasta Kościoł pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, Kościół Św. Anny
Góra Trzech Krzyży – punkt widokowy na miasto i okolice
Muzeum Sztuki Złotniczej, Kuncewiczówka
Rąblów – wieś była miejscem bitew podczas I jak i II wojny światowej. Na Rąblowskiej polanie znajduje sie pomnik upamiętniający walkę z hitlerowcami, która miała miejsce 14 maj 1944 roku.


Kazimierski Park Krajobrazowy – został utworzony w 1979 r. na powierzchni 14 961 ha w celu zachowania unikatowych elementów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w Kazimierzu Dolnym i okolicy. Park charakteryzuje się ciekawą rzeźbą terenu, którą tworzą malownicze wąwozy  szczególnie występujące na Płaskowyżu Nałęczowskim. Teren parku obejmuje swoim zasięgiem także Równinę Bełżycką urozmaiconą wydmami piaszczystymi porośniętymi często lasami sosnowymi. Ze stromej krawędzi między Równiną Bełżycką a Kotliną Chodelską rozpościera się wspaniały widok na Małopolski Przełom Wisły, która
jest najważniejszą i największą rzeką tworzącą oś Parku. Bogactwo gatunkowe roślin jest bardzo duże co stwarza warunki do
występowania licznej fauny.

Kębło – kapliczka Matki Bożej Kębelskiej.

Wąwolnica – jedna z najstarszych osad na Lubelszczyźnie powstała w XI/XII w. W Wąwolnicy mieści się Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej, kult cudownej figurki sięga prawdopodobnie końca XII w. W miejscowości warto zwiedzić neogotycki kościół parafialny z 1914 r. oraz XIV wieczną gotycką kaplicę.
Nałęczów – miasto uzdrowiskowe położone malowniczo w dolinie Bystrej i Bochotniczanki. Głównym walorem Nałęczowa jest
charakterystyczny klimat sprzyjający przede wszystkim w leczeniu chorób układu krążenia a także niezwykła atmosfera
architektury zabytkowej oraz zieleni.

Warto zobaczyć :

Park Zdrojowy z Sanatorium nad brzegiem stawu, Stare Łazienki, pijalnię wód z palmiarnią, Pała Małachowskich z XVIII w., w którym mieści się Muzeum Bolesława Prusa    ulice Nałęczowa : Armatnia Góra oraz Aleja Lipowa z licznymi, secesyjnymi willami.

Skansen „Muzeum Wsi Lubelskiej” - największy skansen w województwie Lubelskim, podzielony jest na sektory poszczególnych regionów geograficznych dawnej Lubelszczyzny. Można tu zobaczyć stare przedmioty codziennego użytku oraz dawną architekturę wiejską.