Skip to main content

Szlak rowerowy Lublin - Wola Uhruska

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie brak oznakowania lub trasa łaczy wiele szlaków  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 107 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
promocja.lubelskie.pl
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Lublin - Wola Uhruska

Trasa szlaku nie jest trudna, prowadzi w większości przez teren równinny. Nawierzchnie są zróżnicowane, ale przeważają drogi asfaltowe. Szlak bierze początek w Lublinie od Ronda Berbeckiego na al. Andersa, dalej przebiega drogą rowerową wzdłuż ul. Koryznowej, ul. Trześniowską i Wrzosową do ul. Grodzkiego w kierunku Zawieprzyc. Szlak początkowo biegnie Wyżyną Lubelską, dolinami: Ciemięgi, Bystrzycy i Wieprza wchodząc następnie na Polesie Lubelskie. Prowadzi przez obszar Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie” i Poleskiego Parku Krajobrazowego oraz Poleskiego Parku Narodowego, które wchodzą w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Trasa przebiega w pobliżu jezior: Nadrybie, Piaseczno, Bikcze i Wereszczyńskie. Końcowy odcinek biegnie w strefie granicznej Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Pagórów Chełmskich, przez Lasy Włodawskie i Sobiborske, oraz doliną Bugu. W Stulnie trasa dochodzi do szlaku rowerowego Janów Podlaski – Hrubieszów. Na trasie, oprócz walorów przyrodniczo-krajobrazowych, znajdują się także obiekty dziedzictwa kulturowego. Do najciekawszych z nich należą zespoły zamkowo-parkowe w Jakubowicach Murowanych i Zawieprzycach, zabytkowe kościoły w Bystrzycy i Wereszczynie oraz dawna cerkiew prawosławna (obecnie kościół) w Hańsku. W Starym Załuczu szlak przebiega w pobliżu Poleskiego Parku Narodowego.