Skip to main content

Małopolski Przełom Wisły - Kazimierz Dolny

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 14 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Kamień - Józefów nad Wisłą

Kamień – 3,3 km – Piotrawin (Kościół) – 2,56 km – Kaliszany (kamieniołom) – 7,2 km – Józefów nad Wisłą.

Trasa bierze swój początek w miejscowości Kamień obok czarnego szlaku rowerowego „Opole Lubelskie-Solec nad Wisłą” i biegnie wzdłuż mezoregionu Małopolski Przełom Wisły z charakterystycznymi wysokimi brzegami, meandrami i licznymi wyspami wiślanymi porośniętymi zaroślami wiklinowymi oraz lasami wierzbowo-topolowym i łąkami kośnymi i pastwiskami. Szlak prowadzi również przez nieczynny kamieniołom w Kaliszanach i kończy swój bieg w miejscowości Józefów nad Wisłą gdzie łączy się z czerwonym szlakiem rowerowym „Kazimierz Dolny-Kraśnik”.