Skip to main content

Małopolski Przełom Wisły - Kazimierz Dolny

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 14 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Kazimierski Portal Internetowy
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Kamień - Józefów

Kamień – 3,3 km – Piotrawin (Kościół) – 2,56 km – Kaliszany (kamieniołom) – 7,2 km – Józefów nad Wisłą.

Trasa bierze swój początek w miejscowości Kamień obok czarnego szlaku rowerowego „Opole Lubelskie-Solec nad Wisłą” i biegnie wzdłuż mezoregionu Małopolski Przełom Wisły z charakterystycznymi wysokimi brzegami, meandrami i licznymi wyspami wiślanymi porośniętymi zaroślami wiklinowymi oraz lasami wierzbowo-topolowym i łąkami kośnymi i pastwiskami. Szlak prowadzi również przez nieczynny kamieniołom w Kaliszanach i kończy swój bieg w miejscowości Józefów nad Wisłą gdzie łączy się z czerwonym szlakiem rowerowym „Kazimierz Dolny-Kraśnik”.

Kamień – wieś malowniczo położona na brzegu Wisły. Zlokalizowane są tu pozostałości po parku angielskim i klasycystycznym dworze, który należał do rodu Cywińskich. Ciekawym miejscem są łęgi w starym korycie Wisły.

Piotrawin – miejscowość usytuowana bardzo malowniczo na wysokim zboczu doliny, opadającym stromo ku Wiśle. Znajduje sie tutaj gotycki kościół wybudowany w latach 1440-41z fundacji bpa Zbigniewa Oleśnickiego. Położony na wysokim brzegu Wisły, jest z daleka widoczny dzięki czerwonym, ceglastym murom. W kościele znajduje się dużo zabytków sakralnych – tablica erekcyjna z 1440 r., liczne obrazy, ołtarz główny późnorenesansowy z 1 połowy XVII w., dwa ołtarze boczne XVIII/XIX, ambona XVII w., chrzcielnica rokokowa XVIII w .

Kaliszany - duży kamieniołom wapieni i opok kredowych. Odsłonięcie geologiczne coraz młodszych skał, kończących erę mezozoiczną uznawane są za jedną z najpiękniejszych w Europie.

Józefów nad Wisłą – wieś o charakterze osady miejskiej położona na wysokim, urwistym brzegu Wisły, w jej przełomowym odcinku przez wyżyny środkowopolskie. Znajduje się tutaj zespół klasztorny pobernardyński obejmujący barokowy kościół pw. Bożego Ciała z lat 1730-1743 fundacji Józefa Potockiego, klasztor pobernardyński, dzwonnicę oraz bramę reprezentacyjną.
Zespól pałacowo-parkowy z kamienną ławką parkową z rzeźbą Chrystusa. W Józefowie zlokalizowany jest także wiatrak
holenderski z II poł. XVIII w lub XIX w.