Skip to main content

Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-10

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 35 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Gmina ustka
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Zaleskie - Rowy

Zaleskie - Starkowo - Pęplino - Wodnica - Wytowno - Machowinko - Dębina - Rowy

Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-10 "Nadmorski" oznakowany jest od Świnoujścia przy granicy niemiecko-polskiej w województwie zachodniopomorskim do  jeziora Sarbsko w województwie pomorskim.Długość tego szlaku na terenie Polski, oznakowanego jako szlak zielony, wynosi 356 km.
Długość tej trasy na terenie Gminy Ustka wynosi 38 km i ciągnie się od Zalesina (leżącego przy zachodniej granicy Gminy) do Rowów (przy wschodniej granicy z Gminą Smołdzino).
Poszczególne etapy trasy wraz z kilometrażem (licząc od początku trasy).

Zaleskie (258 km)
Wieś na planie wielodrożnicy, której nazwa pochodzi od nazwy "zeleskie", "seleske", ponieważ niegdyś wydobvwano tu rudę żelaza. Ciekawostką jest stary kościół z datą na wieży 1754. Przy wejściu do kościoła na symbolicznym  żeliwnym krzyżu napis: "Tu spoczywają w Bogu zmarli w latach 1325 - 1853 mieszkańcy wsi Saleskie". Za kościołem znajduje się neogotycki dwór. We wsi zachowały się jeszcze budynki ryglowe.
Za Zaleskimi drogi rozchodzą się: w lewo pojedziemy na Ustkę, natomiast R-10 prowadzi w dół R-10 do Starkowa.

Starkowo (261 km)
Dawna osada, która była  zapleczem gospodarczym dla klasztoru sióstr norbertanek  w Słupsku. We wsi zachowały się budynki szachulcowe z XVIII i XIX wieku.
Za wsią skręcamy w lewo na 4-kilometrową utwardzoną drogę. Dojeżdżamy do asfaltowej drogi Duninowo-Pęplino i skręcamy w prawo.

Pęplino (266 km)
Wielodrożnica na planie owalnicy - taki układ ma wieś. Zachowało się w niej kilka czworobocznych zagród i pojedynczych chałup szachulcowych. Przed wsią skręcamy w lewo na drogę utwardzoną w kierunku Wodnicy. mamy do niej 4 km.

Wodnica (270 km)
Wieś założona w XIII wieku. Zachowały sie zagrody czworoboczne ze stodołami i budynkami bramnymi.  Dalej R-10 prowadzi przez rzekę Słupię po drewnianej kładce. Przejeżdżamy przez Rezerwat Buczyna nad Słupią.
Z Wodnicy wjeżdżamy do Ustki, a potem obrzeżami przez północy skraj wsi Wytowno.

Wytowno (280 km)
We wsi jest kościół szachulcowy z wieżą z XIV wieku oraz przebudowany w XIX wieku dwór i park ze starodrzewem. Po przejechaniu 2,5 km jesteśmy w pobliży kolejnej wsi.

Machowinko (283 km)
We wsi dominują liczne zabudowania szachulcowe i z czerwonej cegły. W pałacu, zaadaptowanym na Dom Pomocy Społecznej,  dostępna jest kronika rodziny niemieckiej, natomiast wokół pałacu zachował się park z pięknymi okazami rzadkich drzew.  Trasa R-10 prowadzi dalej do Dębiny.

Dębina (287 km)
Najstarsze wzmianki o wsi pochodzą z XVII wieku. Dawniej funkcjonowała tu, działając na zasadzie manufaktury, huta szkła. Po rewolucji przemysłowej stała się nierentowna i została zlikwidowana. W Dębinie przez szosę w lewo kierujemy się do Rowów.

Rowy (293 km)
Wieś wzmiankowana już w 1282 roku. Ciekawostką są ruchome wydmy leżące na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Na elewacji kościoła zbudowanego z ociosanych głazów granitowych widnieje czarny kamień - według legendy ślad po ingerencji diabła , który chciał zburzyć świątynię.