Skip to main content

Nad Starym Kanałem Bydgoskim

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 8.7 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
UM Bydgoszcz
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

ul. Kruszyńskiej - ul. Żeglarskiej

Stroną północną bulwaru nad Kanałem od ronda Grunwaldzkiego do ul. Kruszyńskiej, oznakowanie pionowe, ok. 4,0 km

Stroną południowa alejkami parkowymi od ul. Wrocławskiej do ul. J. Bronikowskiego, oznakowanie pionowe, ok. 2,0 km.

Odcinki łączące:

- ul. Nakielską (na wysokości ul. B. Trentowskiego) ze ścieżką nad południowym brzegiem Kanału, oznakowanie pionowe, ok. 0,2 km.

- ul. Nakielską (na wysokości ul. Chłodnej) ze ścieżką nad południowym brzegiem Kanału, oznakowanie pionowe, ok. 0,2 km.

W pobliżu tego zespołu prowadzą trasy związane z układem Węzła Zachodniego

Wzdłuż ulicy Nad Torem na odcinku od Węzła Zachodniego do skrzyżowania w rejonie ulic Deszczowej i Wiejskiej, oznakowanie pionowe, ok. 1,2 km.

Wzdłuż chodnika ulicą Ludwikowo od ul. Grunwaldzkiej do ul. Żeglarskiej, oznakowanie pionowe, ok. 1,2 km.