Skip to main content

Pętla Historyczno - staszicowska

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Oficjalna strona internetowa Starostwa Hrubieszów.
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Gródek - Gródek

Gródek - Husynne - Moroczyn - Szpikołosy - Dziekanów - Świerszczów - Gródek

1. Gródek - miejsce częstych prac wykopaliskowych, stanowisko żołny i susła perełkowanego, płaty roslinności  stepowej, wczesnośredniowieczne grodzisko,
wąwóz lessowy, miejsce pochówku matki chrzestnej Bolesława Prusa


2. Husynne - szlak bocianich gniazd   wzdłóż doliny rzeki Bug, mogiła zbiorowa  z nieznanymi żołnierzami zamordowanymi przez sowietów w 1939 r., kurhan
"Księżycowa Mogiła"


3. Moroczyn - ruiny zespołu dworskiego z XIX w. wraz z parkiem podworskim oraz stawem, kapliczka przydrozna z XVIIIw.


4. Szpikołosy - dawna cerkiew unicka  (zabytkowy drewniany kościółek z 1801 r.), historyczna kapliczka,


5. Dziekanów - pomnik Stanisława Staszica - załozyciela Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, zarządcówka oraz kuźnia TRH, pamiątkowa tablica Mieczysława Futy - przedwojennego kierownika miejscowej szkoły, więźnia kilku obozów koncentracyjnych, nagrobny pomnik pierwszego prezesa TRH Józefa Grotthusa, kaplica grobowa rodziny Grotthusów


6. Świerszczów - Teptiuków: nadbużańskie jeziorka


7. Gródek - koniec pętli historyczno - staszicowskiej