Skip to main content

Szlak rowerowy Kazimierz Dolny - Kraśnik

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie brak oznakowania lub trasa łaczy wiele szlaków  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 106,5 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
promocja.lubelskie.pl
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Kazimierz Dolny - Kraśnik

Szlak rowerowy Kazimierz Dolny – Kraśnik wiedzie przez zachodnią część Wyżyny Lubelskiej. Bierze on początek w Kazimierzu Dolnym (ul. Nadrzeczna/Plebanka), miasteczku malowniczo położonym w dolinie Wisły, ze wspaniałą renesansową zabudową. Następnie przebiega przez Płaskowyż Nałęczowski, objęty na tym obszarze ochroną w ramach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Dalej przecina Równinę Bełżycką, mijając Małopolski Przełom Wisły. Pod względem technicznym odznacza się średnim stopniem trudności. Wiedzie ona w większości drogami asfaltowymi. Miejsca początku i końca szlaku są jednocześnie punktami krańcowymi innych, wojewódzkich szlaków rowerowych. W Kazimierzu Dolnym kończy się szlak rowerowy Lublin–Nałęczów–Kazimierz Dolny, a Kraśnik jest punktem początkowym Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza. W miejscowości Dobre, przy Skarpie Dobrskiej, szlak wkracza na monotonny obszar Kotliny Chodelskiej. Zachodnia część tej krainy, przez którą przebiega trasa, charakteryzuje się znacznym udziałem sadów i chmielników w jej ogólnej powierzchni. Szlak wiedzie tu wzdłuż wału przeciwpowodziowego Wisły, a dalej wkracza na teren Wzniesień Urzędowskich. Przecina Wrzelowiecki Park Krajobrazowy, prowadząc m. in. koło zalewu rekreacyjnego w Kluczkowicach. Następnie ponownie zbliża się do doliny Wisły w miejscowości Józefów. Dalszy odcinek prowadzi doliną Wyżnicy, a następnie Urzędówki, gdzie znajdują się warte uwagi miejscowości o tradycjach garncarskich: Bęczyn i Urzędów. Następnie szlak powraca do doliny Wyżnicy i dochodzi do Kraśnika.