Skip to main content

Szlak Żółty "Rezerwatów"

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 46 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Strona Urzędu Miasta
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Chełmno - Bydgoszcz Fordon

Chełmno - Bydgoszcz Fordon

Chełmno- Góra św. Wawrzyńca w Kałdusie (pierwsze Chełmno, grodzisko wczesnośredniowieczne z VII/XI w.; rezerwat stepowy m.in. ostnicy Jana, ostnicy
włosowatej, pierwiosnka lekarska) - Starogród (miejsce drugiej lokacji Chełmna, kościół z XIII w., wzgórze po zamku krzyżackim) - Kiełp (dworek z
XIX w.; fort twierdzy Chełmno z XX w.) - Zbocza Płutowskie (rezerwat stepowy: kserotermiczne zbiorowiska murowowe zaroślowe; miłek wiosenny,
ostnica włosowata, ostnica Jana, zawilec wielokwiatowy) - Parów Płutowski (pomnik w miejscu kaźni Polaków pomordowanych przez hitlerowców w 1939
r.) - Płutowo (spichlerz z XIX w., dwór i park krajobrazowy z XIX w., 15 gatunków drzew, w tym 200-letni cis pospolity) - Szymborno (zespół
dworsko-parkowy z XIX w.) - Gołoty ( stara karczma z XVIII w. pod nr 14; aleja 113 drzew objętych ochroną m.in. dęby, klony, jawory, jesiony)
-Unisław (grodzisko wyżynne koliste, kościół gotycki z pocz. XIII w., wzgórze po zamku krzyżackim) - Raciniewo (zespół dworsko-parkowy z XIX w., 21
gatunków drzew m.in. paklon i jarząb szwecki) - Gzin (grodzisko z okresu kultury łużyckiej) - Linie (rezerwat torfowiskowy z brzozą karłowatą i
sosną karłowatą) - Dąbrowa Chełmińska (kościół i dawny zajazd z XIX w., „Gapie Góry” - mogiły pomordowanych mieszkańców wsi w II wojnie światowej)
- Reptowo (rezerwat ponad sosny i czapli siwej) - Mózgowina (grodzisko wczesnośredniowieczne) - Las Mariański (ochrona lasu grądowego) - Ostromecko
( zespół 2 pałaców z XVI/VIII w. oraz z XIX w., park krajobrazowy w stylu angielskim z licznymi starodrzewami; kościół z XIV w., źródła wód
alkalicznych, rezerwat przyrody dębowo-grabowy oraz roślina zdrojówka rutewkowata) - Wielka Kępa Ostromecka (rezerwat łęgu wierzbowo-topolowego
Bydgoszcz Fordon