Skip to main content

Szlak żółwia i dinozaura - Kazimierz Dolny

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 62 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Kazimierski Portal Internetowy
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Bałtów - Janowiec

Bałtów – 6,0 km - Pętkowice – 9,1 km - Potoczek – 5,1 km - Tarłów – 3,4 km - Zęmborzyn – 9,4 km - Solec nad Wisłą – 7,1 km

- Boiska – 9,5 km - Chotcza – 2,5 km - Borowiec – 4,1 km - Lucimia – 5,9 km - Janowiec

Szlak wiedzie przez malownicze zakątki ziemi świętokrzyskiej, mazowieckiej oraz lubelskiej. Regiony te stanowią swoistą enklawę pierwotnej przyrody i maja duże walory krajobrazowo -turystyczne. Trasa rozpoczyna się w miejscowości Bałtów przepięknie położonej w dolinie rzeki Kamiennej gdzie odkryto ślady Dinozaurów, na podstawie których powstał Bałtowski
Park Jurajski a kończy się w Janowcu gdzie znajdują się okazałe ruiny jednego z najznakomitszych zamków renesansowych. Na trasie łączy się z czarnym szlakiem rowerowym „Opole Lubelskie-Solec nad Wisłą” w miejscowości Solec nad Wisłą.

Bałtów – miejscowość położona w dolinie rzeki Kamiennej. Niewątpliwie atrakcją turystyczną jest „Park Jurajski”, w którym obejrzeć można 40 dinozaurów w naturalnej wielkości. Wart obejrzenia jest także pałac książąt Druckich-Lubeckich z XIX w. i stuletni zabytkowy młyn wodny.


Pętkowice – kościółek pw. św. Teresy.

Tarłów – osada z trzema kościołami : św. Trójcy ze słynnym stiukiem „Taniec ze śmiercią”, kościół narodowo-katolicki św.
Ducha oraz ruiny XVIII wiecznej synagogi.

Zemborzyn – kościół pod wezwaniem św. Mikołaja.

Solec nad Wisłą – historia samego Solca sięga VIII i IX wieku. Najstarszy dokument pochodzi z 1136 roku. W latach 1325-1538 siedziba królów. Do końca XVIII w. Był składem i portem przeładunkowym zboża, płynącego głównie z folwarku starostwa soleckiego, majątków cystersów wąchockich, świętokrzyskich bernardynów i iłżeckiego klucza biskupów krakowskich. W 1412 r. Władysław Jagiełło nadał Solczanom prawo hurtowej i detalicznej sprzedaży soli. Zamek solecki, usytuowany na wysokiej skarpie pradoliny Wisły, oddzielony od Solca głębokim wąwozem strzegł nieopasanego murami miasta, przepraw wiślanych oraz komory celnej w pobliskim Kamieniu. Warte zobaczenia są kościoły: 1. Murowany kościół pw. Najświętszej Marii Panny wystawiony w XV w. przez Kazimierza Wielkiego; 2. Kościół i dawny klasztor oo. Reformatorów
wzniesiony został w 1626 r. z fundacji Krzysztofa Zbaraskiego; 3. Kościół cmentarny pw. Św. Barbary datowany na koniec XVI w.

Chotcza – miejsce walki partyzanckiej o przyczółek na lewym brzegu Wisły podczas II wojny światowej. Warta zobaczenia jest zabytkowa kaplica wystawiona w miejsce spalonego kościoła.


Borowiec - rezerwat żółwia błotnego oraz stary młyn wodny.

Lucimia – osada nadwiślańska słynąca z wikliniarstwa.

Janowiec – pierwsze wzmianki o Janowcu pochodzą z początku XIV w. Janowiec leży u stóp wysokiej skarpy na lewym brzegu Wisły, na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły. W Janowcu znajdują się ruiny jednego z najokazalszych renesansowych zamków w Polsce wybudowanych przez Firlejów w XVI w. Na terenie zamku znajduje się muzeum zamkowe, nieduży skansen budownictwa
dworskiego. Wart zobaczenia jest także kościół pw. św. Małgorzaty. W Janowcu znajduje się połączenie promowe do Kazimierza Dolnego.