Skip to main content

"Szlakiem Dzikiej Przyrody"

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 42 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Oficjalny serwis internetowy Powiatu Parczewskiego
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Parczew - szosa Sosnowica-Włodawa

Parczew - Laski - Pohulanka - Rezerwat "Królowa Droga" - Libiszów - szosa Sosnowica-Włodawa

Podróż naszą rozpoczynamy w Parczewie ( na Polesiu Lubelskim), położonym w połowie drogi pomiędzy Lublinem a Białą Podlaską. Jest to bodajże najczystszy ekologicznie region Polski.
Będziemy mieli okazje oddychać świeżym, nie zanieczyszczonym powietrzem oraz podziwiać wspaniałe okazy fauny i flory. Atrakcyjne położenie miasta w pobliżu dużego kompleksu leśnego i jezior Pojezierza Łęczyńsko -Włodawskiego stało się doskonałą bazą do rozwoju turystyki i agroturystyki.

Trasa ścieżki rowerowej prowadzi przez tereny o unikalnych w skalali kraju walorach przyrodniczych. Obszar lasów Parczewskich oraz okolice Sosnowicy zostały wpisane na listę najważniejszych ostoi ptaków w Polsce i w Europie.
Ochrona prawna obecnie realizowana jest poprzez objęcie części Lasów Parczewskich Parkiem Krajobrazowym Pojezierza Łęczyńskiego, a pozostałego obszaru lasów Parczewskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, który w przyszłości ma być przekształcony w Parczewski park Krajobrazowy. Na trasie ścieżki rowerowej, bądź w jej pobliżu położone są cztery rezerwaty przyrody, dwa wodno torfowiskowe: „Jezioro Obradowskie” i „Torfowisko przy Jeziorze Czarnym” oraz dwa rezerwaty leśne: „ Królowa Droga” i „Lasy Parczewskie”.

Przebieg trasy rowerowej

Początek trasy: Parczew, parking przy Bazylice Mniejszej. Zwracany się w stronę centrum miasta i na skrzyżowaniu jedziemy w lewo. Po ok. 700m skręcając ponownie w lewo, a następnie w prawo kierujemy się do wsi Laski. Przejeżdżamy przez tę miejscowość i przed budynkiem dawnej szkoły (obecnie środowiskowy Dom Samopomocy) skręcamy znów w lewo. Po niecałych 2 km, tuż przed miejscowością Pohulanka kierujemy się ponownie w lewo, w wąską drogę asfaltową, wkraczając do kompleksu leśnego pod nazwą Lasy Parczewskie. Jadąc dalej wyznaczoną drogą przejeżdżamy obok leśniczówki "Laski" do Jeziora Obradowskiego.

7,5 km - Rezerwat wodno - torfowiskowy "Jezioro Obradowskie" - tu możemy chwilkę odpocząć (dotarliśmy do pierwszego miejsca piknikowego), a także z dużej tablicy przypomnieć sobie przebieg trasy. Możemy dotrzeć do tafli jeziora dzięki zrobionej przez Nadleśnictwo Parczew 250 metrowej drewnianej kładce - opis poniżej.
Trzymając się cały czas asfaltowej trasy przekraczamy po ok. 2 km gościniec Parczew - Ostrów Lubelski 11,8 km - Skrzyżowanie Parczew -Ochoża; kierujemy się w lewo szosą asfaltową. Po ok. 1,5 km szosa przekształca się w wąską asfaltową dróżkę, która doprowadza nas do gościńca zwanego "Królową Drogą". Przed pierwszymi zabudowaniami skręcamy w prawo i po 0,7 km docieramy do Rezerwatu "Królowa Droga".
Z rezerwatu wracamy tym samym, wąskim asfalcikiem, wjeżdżamy na szerszą szosę, a z niej ponownie na śródleśny asfalcik, którym dojedziemy do kolejnego miejsca piknikowego (19,3 km). 19.8 km - pomnik na śródleśnej polanie poświęcony partyzantom polskim i radzieckim walczącym na tych terenach w latach 1942-44.
Kierując się na południe (dukt obok pomnika) wjeżdżamy do rezerwatu leśno-historycznego "Lasy Parczewskie". Możemy tutaj zaobserwować okazy sosny zwyczajnej, zwane "sosnami partyzanckimi". Pomnikowa sosna znajduje się ok. 650 m od pomnika; po lewej stronie (3 m obwodu i 28m wysokości). Tereny te były miejscem schronienia i stacjonowania oddziałów partyzanckich w czasie II wojny światowej. Jedziemy w głąb rezerwatu docierając do mogił partyzanckich, okopów obronnych i ziemianek (ok. 1,5 km od pomnika).
Wracamy do pomnika i kierujemy się w prawo. 24.9 km - na północ od tego terenu znajduje się kompleks bagien pn. "Rude Bagno". Podczas ostatniej wojny powstał w tym rejonie tzw. Bazar - największe, leśne skupisko ludności żydowskiej w okupowanej turystyczno - wypoczynkowy -możemy odpocząć, posilić się oraz skorzystać z ośrodków wczasowych i pola namiotowego. - Skrzyżowanie przy jeziorze -polną drogą kierujemy się w głąb lasu. Po kilkuset metrach przejeżdżamy groblą pomiędzy dwoma stawami i kierując się w lewo docieramy do wsi Libiszów. Za pierwszym zabudowaniem skręcamy w prawo, w brzozową aleję (ok. l km piaszczystej drogi). Polsce, gdzie okresowo przebywało do 2.000 osób. W odległości 200 m znajduje się pomnik poświęcony Żydom zamordowanym w 1942 r. 26,0 km - Krzyż upamiętniający powstańców z 1863 r. - następny dowód aktywności Polaków walczących o niepodległość. 28,0 km - Skrzyżowanie z drogą Uhnin -Białka - skręcamy na prawo. - Dojeżdżamy do wsi Białka. Przy dawnej szkole (obecnie schronisko PTSM) znajduje się pomnik upamiętniający ofiary pacyfikacji wsi w grudniu 1942 r. Naprzeciwko sklepu skręcamy w pierwszą, asfaltową drogę w lewo, kierując się w stronę jeziora zwanego Bialskim, które razem ze wsią Białka tworzy bardzo atrakcyjny kompleks 33,6 km - Jezioro Czarne - przed nami pole namiotowe, a po drugiej stronie jeziora Rezerwat Torfowiskowy Jezioro Czarne (opis niżej) - możemy odpocząć.
Jadąc wzdłuż jeziora na wschód -piaszczysta droga zamienia się w asfalt. 36,5 km - dojechaliśmy do drogi asfaltowej Łęczna - Sosnowica, skręcamy w lewo i przez most na kanale Wieprz - Krzna wjeżdżamy do miejscowości Sosnowica. Po prawej mijamy zniszczoną cerkiew. - skręcamy z asfaltu w polną drogę w lewo i po 400 m przed "Stawem Hetman" w prawo. Przejeżdżamy obok odrestaurowanego dworku hetmana Sosnowskiego. Dojeżdżamy do skrzyżowania, mijamy kościół i jedziemy prosto wzdłuż cmentarza.
Tabliczka: Ludwika i Tadeusz (po lewej stronie) ewenement przyrody: dwa zrośnięte ze sobą do niedawna drzewa: sosna i dąb, nawiązujące do nieszczęśliwego epizodu miłosnego Tadeusza Kościuszki i Ludwiki Sosnowskiej.
Mijamy siedzibę Nadleśnictwa, Gospodarstwa Rybackiego "Polesie" i wjeżdżamy w przepiękną aleję brzozową. 40,70 km - Koniec ścieżki dydaktycznej "BOREK", oznaczony j jako tablica nr 7. - skręcamy w prawo, by po przebyciu ok. 2 km (patrz na powiększony plan) dotrzeć do szosy Sosnowica -Włodawa, co jest jednocześnie początkiem ścieżki dydaktycznej i końcem naszej trasy (opis niżej). 42,0 km - kończymy naszą podróż życząc wielu niezapomnianych wrażeń.