Skip to main content

Szlakiem kraczkowskich kapliczek i krzyży

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 15,5 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Urząd Gminy W Łańcucie
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Grunwald - Grunwald

Grunwald - Wzgórze Magdalenka - Cierpisz - Grunwald

Trasa rowerowa liczy 15,5 km. Rozpoczyna i kończy się w Kraczkowej przy pomniku Chwały Grunwaldzkiej. Podzielona jest na 4 odcinki o różnym stopniu trudności. Znajduje się na niej 20 zabytkowych kapliczek, 4 krzyże, zabytkowe 300 letnie dęby, kościółek pod wezwaniem Marii Magdaleny, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki kultury i punkty widokowe.

1. Pomnik Chwały Grunwaldzkiej
Został wybudowany w 1997 r. w miejscu Kopca Grunwaldzkiego usypanego przez mieszkańców Kraczkowej w 1910 r. w 500 rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej. Ze starego kopca pozostał tylko pamiątkowy kamień z napisem 1410-1910 GRUNWALD, który wmurowano we front pomnika.

2.Kapliczka Najświętszej Maryi Panny przy Pomniku Chwały Grunwaldzkiej
Kapliczka jest wymurowana z cegły, otynkowana i pokryta dwuspadowym daszkiem zwieńczonym krzyżykiem. Wewnątrz znajduje się wnęka z figurą Maryi Królowej Polski. Jej fundatorami byli Sebastian i Katarzyna Trojnarowie.

3. Pierwszy przystanek trasy
50 metrów dalej po lewej stronie znajduje się zadaszona wiata ze stołem, ławami i miejscem przeznaczonym na organizację ognisk i grilli.

4. Kapliczka św. Stanisława
280 metrów od Pomnika Grunwaldzkiego w kierunku południowym, przy skrzyżowaniu drogi na Działy Zachodnie z drogą zagumienną, po prawej stronie drogi stoi drewniana, słupowa kapliczka, a w niej figura św. Stanisława Biskupa. Kapliczkę wraz z figurką ufundowali Stanisława i Stanisław Peszko w latach 90. XX wieku i postawili w miejscu, dawnego drugiego kraczkowskiego kopca i starej kapliczki.

5. Kapliczka św. Rocha
Kapliczkę ufundowali w 1987 r. Stefania i Stanisław Wiśniewscy w intencji ciężko chorego dziecka. Ma ona formę betonowego słupa, na którym znajduje się gablota kapliczki z figurą św. Rocha, którą wykonał ludowy artysta z Boguchwały, wzorując się na figurze św. Rocha w słynnej kapliczce w Słocinie. 730 m

6. Kapliczka Najświętszego Serca Jezusowego, św. Antoniego i Maryi Panny
Kapliczkę ufundował w 1953 r. Jan Trojnar, ojciec Marii Bonowicz, żony Henryka, dziś właścicieli posesji, na której stoi kapliczka. 810 m

7. Kapliczka Najświętszej Maryi Panny
Kapliczkę ufundowali w 1986 r. Maria i Adam Czajkowie w intencji otrzymywanych łask Bożych w życiu rodzinnym. Figurę NMP umieszczono w gablocie, umocowanej na betonowym postumencie. 940 m

 8. Zabytkowy dąb z Kapliczką z pasyjką
Przemieszczając się drogą zagumienną ku zachodowi, nieopodal strużki wodnej napotykamy potężny dąb. Liczy on kilkaset lat. W 1987 r. został on zaliczony do zabytków przyrody i wpisany do państwowego rejestru. Na dębie wisi kapliczka, XIX-wieczna pasyjka z ponadstuletnimi figurkami Chrystusa, Matki Boskiej i św. Marii Magdaleny. 1 160 m

9. Kapliczka z Chrystusem frasobliwym
Na niewielkim wzniesieniu po południowej stronie drogi, na postumencie wykonanym ze zblokowania rur umocowana jest metalowa przeszklona szafka, a w niej trzy figurki, pośrodku Chrystusa Frasobliwego, po jego prawej stronie św. Marii Magdaleny, a po lewej św. Jana z Kęt. Wysokość figurek to ok. 30 cm. 1 390 m

10. Kapliczka Najświętszego Serca Jezusowego - przed domem Aliny i Bogdana Wąsów
Przed domem rodziny Wąsów od strony drogi stoi niewielka kapliczka. Ma ona formę umocowanej na rurowym postumencie metalowej przeszklonej z trzech stron szafki, której zwieńczenie stanowi czterospadowy daszek z krzyżykiem na szczycie. Wewnątrz umieszczono figurkę dzieciątka Jezus trzymającego w ręce kulę ziemską. Kapliczka ma wysokość ok. 1,80 m. 1 640 m

11. Kapliczka NMP i św. Jana Nepomucena
550 m dalej również po stronie północnej drogi stoi murowana kapliczka, ufundowana w latach międzywojennych przez Franciszka Międlara. W jej środkowym segmencie znajdują się trzy oszklone wnęki. W środkowej znajduje się figurka NMP, we wnęce wschodniej umieszczony jest obraz św. Jana Nepomucena, zaś wnęka zachodnia jest pusta. Kapliczkę zwieńczy dwuspadowy daszek z ażurowym krzyżykiem. 2 170 m

12. Kapliczka Najświętszej Marii Panny
Ostatnią kapliczką przy drodze zagumiennej południowej jest drewniana kapliczka słupowa postawiona w 1922 r. przez rodzinę Peszków. Na dębowej belce umocowanej w ziemi umieszczono drewnianą przeszkloną szafkę z wielospadowym daszkiem oraz umocowanym na nim metalowym krzyżykiem. W kapliczce znajduje się figurka NMP. Jej wysokość to ok. 2,20 m. 2 420 m + dojazd do krzyżówki 350 m

13. Kapliczka przy krzyżówce
Obok krzyżowki z drogą dojazdową do E-4 przy posesji Romualdy i Antoniego Rogowskich znajduje się kapliczka w formie altanki. Jej fundatorami byli w 1914 r. Agata i Paweł Ruszlowie. Kapliczka wykonana jest z cegły na planie prostokąta. Wewnątrz niej znajduje się rzeźbiony ołtarzyk, a na nim 3 obrazy. W środku obraz przedstawiający koronację Maryi, po lewej stronie obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, zaś z prawej strony krzyż z figurką ukrzyżowanego Chrystusa. 2 770 m

14. Kapliczka NMP przy drodze powiatowej Kraczkowa–Malawa
W odległości 100 m od krzyżówki, po północnej stronie drogi powiatowej Kraczkowa-Malawa, przed domem Bronisława Kunysza stoi słupowa kapliczka. W przeszklonej gablocie umieszczonej na betonowym postumencie ustawiono figurkę NMP. Kapliczkę ufundował w 1978 r. Bronisław Kunysz. 2 870 m

15. Kapliczka z figurą Najświętszej Maryi Panny
Jadąc dalej drogą powiatową w kierunku Malawy, po stronie południowej widzimy kolejną kapliczkę. Ufundowana została ona przez Władysława Bema w 1959 r. Na betonowym postumencie w postaci ośmiościennego słupa umieszczono figurę Najświętszej Maryi Panny. Wysokość kapliczki z postumentem to ok. 3 m. 3 170 m

16. Kapliczka Najświętszej Maryi Panny na Budach
Jadąc drogą w kierunku Malawy na 3 540 m trasy skręcamy w lewo. Po prawej stronie drogi stoi ufundowana w 1956 r. przez Jana i Agnieszkę Nazimków, murowana kapliczka Najświętszej Maryi Panny. W jej frontonie znajduje się wsparty na kolumnach portyk oraz wnęka, a w niej figura św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem. Po bokach umieszczono okienka i oszklone wnęki. Znajdują się w nich rzeźby Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana. Wewnątrz kapliczki na ołtarzyku stoją figurki św. Jana Nepomucena, św. Franciszka i Najświętszej Maryi Panny. 4 120 m

17. Krzyż przed domem, w którym mieszkał Jan Szmuc
20 m od kapliczki przed domem, w którym mieszkał Jan Szmuc znajduje się postawiony przez niego metalowy krzyż o wysokości 3,5 m. Wykonał on go w jubileuszowym 2000 r. dla upamiętnienia rocznicy śmierci swojej córki.

18. Kapliczka z Chrystusem Frasobliwym
50 m dalej od krzyża, po południowej stronie drogi znajduje się murowana kapliczka ufundowana przez Marię i Tadeusza Nowaków. Ma wysunięty do przodu daszek, wsparty na dwóch kolumienkach i zwieńczony krzyżykiem. W górnej części frontonu znajduje się oszklona wnęka, a w niej figurka Chrystusa Frasobliwego. 4 190 m

19. Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej
180 m dalej od kapliczki Nowaków, po północnej stronie drogi znajduje się kapliczka słupowa ufundowana w 1987 r. przez Czesławę i Andrzeja Skomrów. Na betonowym postumencie wykonano płytę, a na niej umocowano metalową przeszkloną szafkę kapliczki. Jej zwieńczenie stanowi dwuspadowy daszek z metalowym krzyżykiem. Wewnątrz umieszczono figurkę Matki Boskiej Różańcowej. 4 370 m

20. Krzyż na posesji Zofii i Kazimierza Walawendrów
30 m dalej po północnej stronie drogi stoi metalowy krzyż ufundowany przez Zofię i Kazimierza Walawendrów. Postawiono go w 1995 r. w miejscu starego, drewnianego. Wykonano go z metalowych elementów i umieszczono na nim figurkę ukrzyżowanego Chrystusa, osłoniętą półkolistym metalowym daszkiem. 4 400 m

Kończy się droga przez Budy. Przed skrętem w drogę biegnącą z Działów napotykamy przystanek trasy rowerowej. Pod zadaszoną, drewnianą wiatą znajdują się tu ławy i stół, a obok urządzono palenisko przeznaczone do organizacji ognisk. Drogą przez Działy dojeżdżamy do drogi Malawa-Albigowa-Honie, biegnącej szczytem wzniesień w kierunku wschodnim. To już 5 930 m naszej trasy. Przed nami wzgórze liczące 393,8 m n.p.m. i kościółek św. Marii Magdaleny. Tuż przed skrętem do niego mijamy kapliczkę w formie obrazu Miłosierdzia Bożego, natomiast w połowie drogi dojazdowej do kościółka, po lewej stronie stoi metalowy krzyż.

21. Kościółek p.w. św. Marii Magdaleny
Miejsce to ma bogatą historię. Już w 1624 r. istniał tu drewniany kościółek, który ocalał od najazdu Tatarów. Później został przeniesiony do Krasnego. W 1713 r. wybudowana została stojąca do dziś murowana kaplica p.w. św. Marii Magdaleny. Jej fundatorem był Stanisław Pilli, Podczaszy Czernichowski. Kościółek był wielokrotnie modernizowany. Jego długość to 14 m, szerokość 6,7 m, a wysokość 10 m. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Marii Magdaleny wykonany w II połowie XVIII w. przez nieznanego autora. 7 000 m

22. Krzyż betonowy
Od kościółka jedziemy drogą w kierunku miejscowości Albigowej- Honie. Po ok. 1000 m na wprost budynku Zbigniewa Szyszki napotykamy betonowy krzyż. Wzniesiony on został w miejscu starego drewnianego, postawionego w 1867 r. przez Wawrzyńca Wąsa i poświęconego 5 maja tego roku. 8 000 m

23. Krzyż drewniany na granicy Cierpisz – Wola Rafałowska – Malawa
Po 630 m, po lewej stronie drogi na działce Kazimierza Trojnara spotykamy odbudowany przez Stanisława Kopcia drewniany krzyż, otoczony metalowym ogrodzeniem. 8 630 m
Tuż za krzyżem skręcamy w lewo w drogę prowadzącą zboczem wzniesienia do Ośrodka Kultury w Cierpiszu Górnym. Po 9 470 metrze od startu, a 2 470 metrów od kościółka, docieramy do Cierpisza Górnego, na plac przed Ośrodkiem Kultury.

24. Ośrodek Kultury w Cierpiszu Górnym
Na temat historii Cierpisza wiemy niewiele. W dokumentach parafialnych w Kraczkowej znajduje się zapis, że w 1624 r. istniała osada zwana Wolą Kraczkowską, później Cierpiską, a jeszcze później Cierpiszem. Ośrodek Kultury w tej miejscowości mieści się w budynku zlokalizowanym przy drodze powiatowej. Wybudowany w latach 50. XX w. przez miejscową ludność spełnia funkcję centrum życia społeczno-kulturalnego. 9 470 m

25. Kapliczka przy drodze powiatowej Cierpisz Górny
200 m dalej, po lewej stronie drogi przy wyjeździe z Cierpisza Górnego na działce Ryszarda Gradowskiego znajduje się kapliczka wybudowana w  1934 r. na pamiątkę Kongresu Eucharystycznego Diecezji Przemyskiej, który odbył się w 1933 r.  9 670 m

26. Kapliczka Bałchanów
Dalej, po prawej stronie drogi znajduje się kapliczka postawiona w 1982 r. przez Wiesława Tereszkiewicza. Ma ona formę przeszklonej szafki, zwieńczonej daszkiem, na którym umieszczono krzyżyk. Stoi ona na walcowatym postumencie, a wewnątrz niej umieszczono figurkę Najświętszej Maryi Panny.

27. Zespół Szkół w Cierpiszu
Obiekt mieszczący Zespół Szkół wybudowano w latach 1960–1963, jako pomnik na Tysiąclecie Chrztu Polski. Kształcą się w nim dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego, wchodzących w skład Zespołu. Asfaltowe boisko szkolne wykonano 13 czerwca 2000 r. ze środków pochodzących z budżetu gminy Łańcut. 11 110 m

28. Kapliczka Kongresowa
Została ona wybudowana w 1936 r. na pamiątkę odbywającego się wówczas Kongresu Eucharystycznego. Znajduje się obok Domu Strażaka. Wewnątrz niej na środkowej ścianie umieszczono obraz Najświętszego Serca Jezusowego.

29. Krzyż murowany
Za kapliczką naprzeciw Domu Strażaka, na posesji państwa Dzierżaków znajduje się murowany krzyż z figurą przedstawiającą ukrzyżowanego Chrystusa.

30. Dom Strażaka w Cierpiszu Dolnym
Dom wybudowali strażacy wraz z mieszkańcami Cierpisza w 1959 r. W 1987 r. został on rozbudowany i zmodernizowany. W 1999 r. utworzono przy nim zadaszoną estradę. 19 lipca 1998 r. OSP w Cierpiszu obchodziła jubileusz 50-lecia swojego istnienia, a 4 marca 2000 r. swoje 70-lecie czciło tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich. 12 000 m

31. Gospodarstwo agroturystyczne
Od Domu Strażaka w Cierpiszu Dolnym zjeżdżamy drogą powiatową w kierunku Kraczkowej. Po ok. 39 m, po lewej stronie drogi znajduje się gospodarstwo agroturystyczne prowadzone przez Helenę Ruszel. 12 039 m

32. Metalowy krzyż
Po ok. 111 m, po prawej stronie drogi, na posesji Czesława Pondla stoi metolowy krzyż o wysokości 3,80 m z figurą ukrzyżowanego Chrystusa. Został on postawiony w 2006 r. w miejscu, gdzie kiedyś stał krzyż drewniany.
Po ok. 250 metrach skręcamy w lewo w drogę polną, by po chwili dotrzeć do krzyżówki z drogą przez Działy Wschodnie na wzgórzu Zimna Góra, zwanym Zimnogórską Golgotą. Znajduje się tu kaplica Matki Boskiej Różańcowej.

33. Zimnogórska Golgota
Droga krzyżowa na Zimną Górę to dzieło życia Stanisława Pusza, mieszkańca Kraczkowej. Liczy ona 500 m. Rozpoczyna się przy moście na strumyku, gdzie po lewej stronie stoi krzyż z figurą przedstawiającą ukrzyżowanego Chrystusa. Jej stacje ustawiono po obu stronach drogi biegnącej od strumyka w kierunku południowym. Droga kończy się na liczącym 275,7 metrów n.p.m wzgórzu Zimna Góra, gdzie wybudowano kaplicę Matki Boskiej Różańcowej.

34. Kapliczka Najświętszego Serca Jezusowego
U podnórza Zimnej Góry, po prawej stronie drogi idąc od wzgórza stoi murowany dom z cegły. Mieszka tu Zofia Lekowska. W czerwcu 1999 r. przed frontem swojego domu od strony zachodniej ustawiła ona figurę Najświętszego Serca Jezusowego.

35. Ruiny starego folwarku
Tereny wokół Zimnej Góry były własnością folwarku rozparcelowanego na początku XX wieku. Jadąc od wzgórza na północ dojeżdżamy do Zagumni południowych, gdzie po ich przeciwnej stronie, wśród zarośli możemy dostrzec ruiny zabudowania folwarcznego. Zachował się z nich budynek gospodarczy obok, którego rośnie stary rozłożysty dąb uznany za pomnik przyrody. 14 280 m

36. Gospodarstwo agroturystyczne
Naprzeciw pozostałości dawnych zabudowań znajduje się gospodarstwo agroturystyczne FOLWARK prowadzone przez Barbarę i Krzysztofa Michnów.

37. Kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem
Przy krzyżówce drogi z Cierpisza z drogą zagumienną, po stronie południowo-zachodniej stoi słupowa, murowana kapliczka, której fundatorem w 1921 r. był Wojciech Kisała. W dolnym segmencie frontu kapliczki jest blenda ze słabo widoczną datą. W dużej wnęce środkowej stoi figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, natomiast powyżej umieszczono wnękę, a w niej słabo już czytelny obrazek.

38. Krzyż i kapliczka Matki Boskiej Niepokalanej
Jadąc drogą zagumienną południową od ruin folwarku, gospodarstwa agroturystycznego i kapliczki w kierunku zachodnim, po 200 metrach napotykamy po prawej stronie w rogu ogrodzenia krzyż z umieszczoną na nim figurą Chrystusa i kapliczką z figurką Matki Boskiej Niepokalanej. Ich fundatorami byli w 1980 r. Michał i Weronika Strzałkowscy. 14 480 m

39. Statua Marii Panny
Po tej samej północnej stronie drogi zagumiennej, 200 metrów dalej stoi okazała figura Najświętszej Maryi Panny. Główną jej fundatorką była w 1995 r. Helena Uchman i jej córka Alicja wraz z mężem Tadeuszem Międlarem oraz Roman Kwieciński. 14 680 m

40. Krzyż pod lipą
Po ok. 150 metrach dalszej jazdy natykamy się na szeroką drogę polną biegnącą w kierunku lasu Uchmanów na teren dawnych wykopalisk historycznych. My jedziemy dalej, by po ok. 100 metrach po północnej stronie drogi zobaczyć ostatni obiekt sakralny na trasie. Jest to krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem, stojący pod lipą na posesji Anny Ruszel. Fundatorem krzyża był w 1943 r. jej ojciec Jan Ruszel. Wykonano go z drewna dębowego i pomalowano olejną farbą. 14 880 m

41. Pomnik Chwały Grunwaldzkiej
Po 70 metrach skręcamy w prawo by dotrzeć do Pomnika Chwały Grunwaldzkiej skąd rozpoczynaliśmy naszą wędrówką.