Skip to main content

Transgraniczny Szlak Rowerowy "Beskidzkie Muzea"

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 321 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Serwis informacyjny Gminy Dukla
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Krosno

Krosno - Odrzykoń - Żarnowiec - Kopytową - Bóbrka - Dukla - Olchowiec - Zyndranowa - Barwinek - Świdnik - Medzilaborce - Stropkov - Humenne - Jaśliska - Czeremcha

Transgraniczny szlak rowerowy został wytyczony przez powiat krośnieński we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną "Beskid Niski" w Krośnie, a także gminami: Dukla, Iwonicz Zdrój, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Krosno i Urzędami Obwodowymi Okresów: Świdnik, Stropkov i Humenne na Słowacji.
Szlak prowadzi przez urokliwe, arcyciekawe zakątki Beskidu Niskiego i Pogórza. Zatacza pętlę o długości 321 km ( 73% znajduję się po stronie polskiej) obejmującą swym zasięgiem obiekty muzealne o znaczeniu światowym, krajowym i lokalnym.
Początkiem szlaku jest Krosno. Trasa prowadzi kolejno przez Odrzykoń, Żarnowiec, Kopytową, Bóbrkę, Duklę, Olchowiec i Zyndranową. Następnie przez przejście graniczne w Barwinku do Świdnika i Medzilaborce. Z terenów Słowacji wraca na stronę polską przejściem granicznym Jaśliska- Czeremcha do Rymanowa. Przez Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne trafia do Krosna.

Łączna długość trasy - 235km strona polska + 86 km strona słowacka = 321 km
Drogi asfaltowe - 76 %
Drogi szutrowe - 12 %
Drogi polne - 12%

Oznaczenie: szlak oznaczony jest tabliczkami kierunkowymi z logo "Beskidzkie Muzea", po stronie słowackiej wpisuje się w istniejący tam szlak rowerowy.