Skip to main content

Trasa 12 Ścieżki rowerowe po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 25 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Strona miasta Lubartów
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Kozłówka - Krasień

Kozłówka - Grabów - Krasień

10 km od Lubartowa w kierunku południowym po prawej stronie drogi krajowej E 19 Lublin- Białystok znajdują się kompleksy leśne Lasów Kozłowieckich z Kozłowieckim Parkiem Krajobrazowym. Kozłowiecki Park Krajobrazowy został założony w 1989 roku. Obejmuje obszar 4018 ha (strefa ochronna 9 ha). Na terenie parku znajduje się rezerwat przyrody „Kozie Góry” z okazami dębów bezszypułkowych.W Lasach Kozłowieckich dominują takie gatunki drzew jak: sosna, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, grab, brzoza, olcha, i osika. Zaobserwować można grubą zwierzynę: sarny, dziki, jelenie, daniele, lisy. Z mniejszej zwierzyny – wiewiórki, kuny leśne czy też jeże. „Ptasie radio” stanowią liczne gatunki ptaków. Najliczniej występują owadożerne sikory, pokrzewki i drozdy. Rzadziej można zaobserwować dzięcioły, myszołowy czy jastrzębie. Oprócz rezerwatu „Kozie Góry”, w miejscowości Kopanina znajduje się ścieżka dydaktyczna z planszami opisującymi las. W lasach Kozłowieckich zostały wytyczone i oznakowane trasy rowerowe (co kilkaset metrów pojawia się  na drzewie namalowany na biało rower). Łączna długość tych ścieżek wynosi 25 km. Na trasach  tych ścieżek znajdują się parkingi, wiaty, zbiorniki wodne, wyznaczone miejsca na ogniska, co stanowi o ich atrakcji i pozwala turyście poobserwować przyrodę, zrelaksować się i odpocząć. Do ścieżek rowerowych po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym można dojechać od strony Lubartowa trasą E 19, bądź przez Majdan Kozłowiecki. Od Kozłówki jadąc w kierunku Dąbrówki, na początku lasu skręcamy na pierwszym skrzyżowaniu dróg leśnych (asfaltowych) w lewo. Jadąc z Lublina dojeżdżamy do Lasów Kozłowieckich drogą krajową E 19 bądź od strony południowej jadąc z Warszawy drogą krajową E 17 przez Garbów, Krasienin.