Skip to main content

Trasa 5

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 61 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Strona miasta Lubartów
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Lubartów - Lubartów

Lubartów – Annobór – Majdan Kozłowiecki – Rezerwat „Kozie Góry” – Nowy Staw – Nasutów Kol. – Dys – Ciecierzyn – Baszki – Boduszyn - Włóki – Swoboda – Swoboda Krzyżówki – Jawidz Leśniczówka – Nowiny – Jawidz LipyVIII – Czerniejów – Serniki - Lubartów

Ulicą Składową udajemy się do Annoboru, następnie do Majdanu Kozłowieckiego. W Majdanie K. skręcamy przed kapliczką przydrożną w prawo, wjeżdżamy w kompleks Lasów Kozłowieckich. Po lewej stronie drogi pojawi się tabliczka Rezerwat” Kozie Góry”. Dalej jedziemy prosto dróżką asfaltową i dojeżdżamy do leśnej drogi asfaltowej Kopanina – Stary Tartak, gdzie skręcamy w prawo. Na pierwszym skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo w szeroką drogę leśną (po prawej stronie tej drogi ustawiony jest znak” Zakaz Zatrzymywania się i postoju”). Mijamy  Nowy Staw i na rozdrożu dróg odbijamy lekko w prawo. Po przecięciu drogi asfaltowej Niemce – Nasutów  na wprost wjeżdżamy w aleję lipową. Następnie drogą asfaltową wjeżdżamy do Dysa. Za mostem skręcamy w lewo i szukamy żółtego szlaku turystycznego, który prowadzi doliną rzeki Ciemięgi przez Ciecierzyn do Baszek. W Ciecierzynie mijamy dwa mosty- jeden drogowy, drugi kolejowy. Za mostem kolejowym skręcamy w prawo. Drogą asfaltową przejeżdżamy przez most na rzece Ciemiędze i jedziemy do końca drogi asfaltowej. Przejeżdżamy przez drewniany mostek na rzece Ciemiędze (tuż za mostkiem po obu stronach drogi znajdują się źródełka zasilające  rzekę Ciemięgę). Mijamy kapliczkę po prawej stronie, następnie skręcamy w lewo i przez Baszki udajemy się w kierunku Boduszyna. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej Ciecierzyn – Boduszyn, skręcamy w prawo. Za przystankiem autobusowym w Boduszynie skręcamy w lewo i dojeżdżamy do traktu Leonów – Turka, gdzie skręcamy w prawo. Po lewej stronie mijamy jednostkę wojskową. Tuż za przystankiem autobusowym Włóki II skręcamy w lewo w drogę asfaltową. Mijamy przydrożną samotną sosnę  z krzyżem. Za przystankiem autobusowym Swoboda Krzyżówki skręcamy w lewo. Jedziemy skrajem lasu, skręcamy w prawo i drogą przez las dojeżdżamy do drogi Niemce – Jawidz. Za leśniczówką w Jawidzu  skręcamy w lewo, jedziemy skrajem lasu. Po pojawieniu się ogrodzenia z żerdzi skręcamy w prawo i jedziemy wzdłuż niego. Po drodze mijamy stare wysypisko śmieci i ujęcie wody. Droga ta doprowadzi nas do drogi asfaltowej Łucka – Łęczna. Tutaj skręcamy w lewo i po przejechaniu kilkudziesięciu metrów, przed przystankiem autobusowym Jawidz Lipy VIII skręcamy w prawo. Przejeżdżamy przez most na rzece Wieprz i zaraz za mostem skręcamy w lewo. Jedziemy doliną rzeki Wieprz aż do Sernik, mijając po drodze Czerniejów. W Sernikach na chwilę wjeżdżamy na drogę asfaltową, by ,po przejechaniu jednego kilometra, wjechać ponownie na drogę biegnącą wzdłuż rzeki Wieprz. Przecinamy na wprost drogę asfaltową Łucka – Rozkopaczew i ponownie wjeżdżamy w dolinę Wieprza. Mijamy północną część Sernik i dojeżdżamy do drewnianego mostu – kładki na rzece Wieprz w Lubartowie. Przejeżdżamy przez most i drogą łąkową udajemy się w kierunku Lubartowa.