Skip to main content

Trasa nr. 1 (dla rowerów turystycznych)

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 37 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Serwis informacyjny Gminy Dukla
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Dukla

Dukla -Teodorówka - Iwla - Chyrowa - Mszana skrzyż. - Mszana - Tylawa - Trzciana - Pustelnia św. Jana z Dukli - Lipowica - Dukla

Początek trasy na przystanku PKS w Dukli (w Dukli godne obejrzenia są: 12 zabytkowych kamieniczek w czworobocznej zabudowie rynku, ratusz z ok. 1611 r., kościół parafialny pw. Marii Magdaleny późnobarokowy z wystrojem wnętrz w stylu rokoko, kościół OO. Bernardynów z relikwiami św. Jana z Dukli, pomnik św. Jana z Dukli i Ojca św. Jana Pawła II, Muzeum Historyczne - Pałac (obejmujące pałac magnacki Mniszchów XVIII w. z dwiema oficynami, park w stylu francusko-saskim), ruiny synagogi żydowskiej z 1758 r, ruiny browaru z XVIII w., cmentarz wojenny z I-szej i II-giej wojny światowej).
Dukla - Teodorówka (1-szy km)
Z przystanku PKS jedziemy ul. Trakt Węgierski, przy kościele farnym skręcamy na ul. Mickiewicza, po prawej stronie widoczna pod lipą XIX w. kapliczka św. Barbary, ul. Mickiewicza łączy Duklę z Teodorówką (tu oglądać możemy jeszcze stare, drewniane chałupy).
Teodorówka - Iwla (5-ty km)
zbliżamy się do Iwli, po prawej stronie ścieżki widać Franków (wzgórze 534) z bielącym się na szczycie pomnikiem ku czci poległym żołnierzom czechosłowackim, jedziemy przez "Dolinę Śmierci" miejsce krwawych walk we wrześniu 1944 r. podczas operacji dukielsko-preszowskiej (w czasie której zginęło wiele tysięcy żołnierzy radzieckich, czechosłowackich i niemieckich).
Iwla - Chyrowa (8-my km)
Podziwiamy na trasie możemy piękne widoki po prawej stronie góra Dania, po lewej Chyrowa, na której znajduje się wyciąg narciarski dł. 650 m., po lewej w dolinie drewniano-murowana cerkiew z II-giej połowy XVIII w. z cennym ikonostasem.
Chyrowa - Mszana skrzyż. (11-ty km)
Z Chyrowej jedziemy w kierunku Mszany skrz. (w pobliżu po lewej rezerwat "Igiełki"- naturalne stanowisko cisa pospolitego).
Mszana skrzyż. - Tylawa (18-ty km)
Z Mszany skrzyż. jedziemy do Mszany, mijamy stare łemkowskie chyże, krzyże przydrożne, wjeżdżamy w "księżycowy" krajobraz po PGR- owskiego gospodarstwa rolnego, jesteśmy w Tylawie (warto tu zobaczyć cerkiew murowaną z 1787 r, w niej odrestaurowany ikonostas, obecnie parafia rzymsko-katolicka).
Możemy też pojechać w kierunku Zyndranowej (5km - trasa nie oznakowana), aby obejrzeć prywatny skansen u Pana Teodora Gocza: zabytkowe ,drewniane zabudowania z 1860 r., przedmioty codziennego użytku, przydrożne krzyże.
Tylawa-Trzciana (26-ty km)
Kierując się w kierunku Trzciany mijamy Górę Piotruś, możemy również zboczyć w kierunku Jaślisk (trasa nie oznakowana) obejrzeć rezerwat "Przełom Jasiołki"- obejmujący północne stoki wzgórza Ostra, które zachowały drzewostan w klasycznym układzie piętrowym, nie zbaczając w kierunku Jaślisk z Tylawy dojeżdżamy do Trzciany. Za wsią w lewo kierujemy się do Pustelni św. Jana z Dukli (1,5 km) od głównej drogi, na wzgórzu Zaśpit znajduje się kościółek, grota z figurą św. Jana z Dukli oraz cudowne źródełko - miejsce to po kanonizacji bł. Jana na świętego, którego dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w 1997 r. odwiedza tysiące pielgrzymów z całego świata.
Możemy pojechać w kierunku Zawadki Rymanowskiej (trasa nie oznakowana), warto zobaczyć cerkiew drewnianą z 1855 r. z pięknym ikonostasem, kaplicę murowaną z 1855 r. (obecnie parafia rzymsko-katolicka).
Trzciana - Nowa Wieś - Lipowica (34-ty km)
W Nowej Wsi mijamy rezerwat "Cisy", na zachodnim zboczu Góry Cergowej i rezerwat "1000-lecia na Górze Cergowej z zachowanym w stanie nie zmienionym fragmentu wielogatunkowego, naturalnego lasu mieszanego z przewagą buczyny karpackiej.
Lipowica- Dukla (37-my km)
Z Lipowicy dojeżdżamy do Dukli, po lewej stronie widzimy żydowskie cmentarze z XVIII i XIX w, wjeżdżamy na ul. Kościuszki (koło tartaku), stąd na dukielski rynek.