Skip to main content

Trasa nr 2

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 37 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Oficjalny serwis internetowy Powiatu Parczewskiego
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Podedwórze – Piechy

Podedwórze – Bojary – Mosty – Kol. Zahajki – Annopol – Piechy

Przebiega ona przez Bojary, Mosty, Kol. Zahajki, Antopol, Piechy i Podedwórze. Prowadzi do dużego zbiornika retencyjnego „Mosty”, gdzie występuje bogactwo ptactwa wodnego, w tym duża kolonia bociana białego oraz do starego parku dworskiego w Antopolu.