Skip to main content

Trasa nr. 2 (dla rowerów górskich )

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 15 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Serwis informacyjny Gminy Dukla
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Mszana

Mszana - Ropianka - Olchowiec - Wilisznia - Smereczne - Tylawa - Mszana

Początek trasy na skrzyżowaniu w Mszanie, jedziemy w kierunku Olchowca później na Ropiankę obejrzeć rezerwat "Wadernik" utworzony w celu ochrony naturalnego stanowiska cisa pospolitego oraz unikatowych roślin jak np. storczyk szerokolistny, wawrzynek wilcze łyko, znajduje się tu również studencka chatka klubu turystycznego z Warszawy (czynna sezonowo),
Ropianka- Olchowiec (5-ty km)
z Ropianki jedziemy do Olchowca, jest to niewielka wioska łemkowska położona w dolinie rzeki Wilszni u podnóża Baraniego, Jasieniowa, północnego ramienia Kurego i górującego Horbu. Przy drodze prowadzącej w górę potoku Olchowczyk stoi zabytkowa cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja, do której dochodzi się przez zabytkowy, kamienny mostek. Możemy pojechać na Kolonię Olchowiec i zobaczyć prywatne muzeum Pana Kiełbasińskiego w łemkowskiej, dawnej chyży Michała Gabło,
Olchowiec- Wilsznia-Smereczne- Tylawa skrz. (14-ty km)
Jadąc z Olchowca w kierunku Tylawy mijamy miejsca po wysiedlonych wsiach łemkowskich: Wilszni - pozostały tylko po niej zarysy cmentarza przycerkiewnego, a następnie wsi Smereczne, położonej w dolinie rzeki Smerczanki (w okresie II-giej wojny światowej funkcjonowała tutaj strażnica Grenschutzu, w jej budowie Niemcy wykorzystali nagrobki przywiezione z kirkutu z Dukli.
Dzisiaj możemy oglądać tylko resztki murów), ze Smerecznego dojeżdżamy do Tylawy i szosy prowadzącej na Przełęcz Dukielską, tu skręcamy na lewo i asfaltem jedziemy w kierunku Dukli.