Skip to main content

Trasa rowerowa Kazimierz Dolny - Kazimierz Dolny

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 68 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Kazimierski Portal Internetowy
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny – 3,2 km - Cholewianka – 3,4 km - Zagajdzie – 2,3 km - Rogów – 3,5 km - Polanówka – 9,7 km– Pomorze – 5,0

km - Opole Lubelskie (Zespół Szkół Nr 1) - 3,4 km – Grabówka (most na rzece Chodelce) – 4,3 km – Dębiny – 3,4 km –Siewalka (Szkoła Podstawowa) – 1,7 km – Ruda Godowska (przepust drogowy na cieku wodnym) - 3,7 km – Budzyń – 1,3 km -Wólka Komaszycka – 4,2 km - Puszno Godowskie – 2,5 km – Dąbrowa Godowska – 2,3 km – Świdno – 1,3 km - Majdan Bobowski –3,5 km - Kol. Boby – 6,4 km - Natalin – 3,0 km - Bęczyn

Trasa prowadzi południkowo przez teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i
Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, łącząc 3 powiaty – puławski, opolski i kraśnicki. Rozpoczyna swój bieg w
Kazimierzu Dolnym obok ośrodka wypoczynkowego „Arkadia” i kończy w Bęczynie łącząc się z czerwonym szlakiem rowerowym
„Kazimierz Dolny - Kraśnik”.

Kazimierz Dolny – leży w miejscu, gdzie do Wisły uchodzi niewielki potok Grodarz. Już we wcześniejszym średniowieczu
istniała tu osada Wietrzna Góra. Jest to jedno z najpiękniejszych polskich miast. Jako zespół
krajobrazowo-architektoniczny zaliczany jest do zabytków najwyższej klasy.

   

Warto zobaczyć:
   

Gotycko-renesansowy kościół farny zbudowany w poł. XV w. z fundacji Kazimierza Wielkiego
   

Baszta pochodząca prawdopodobnie z XIII w. jest najstarszym zabytek miasta
   

Ruiny gotycko-renesansowego zamku, wybudowany w poł. XIV wieku prawdopodobnie przez Kazimierza Wielkiego
   

Zabytkowe kamienice – Kamienica Celejowska, Gdańska, Biała i Górskich oraz renesansowy  układ urbanistyczny miasta
   

Kościoł pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, Kościół Św. Anny
   

Góra Trzech Krzyży – punkt widokowy na miasto i okolice
 

   Muzeum Sztuki Złotniczej, Kuncewiczówka

Rogów – warte zobaczenia są wąwozy rogowskie i źródła Jaworzanki – Ośmiornica Rogowska.

Polanówka – w XIX w. był tu folwark; kaplica św. Barbary i stacja kolei wąskotorowej – dawniej była tu ładownia cukrowni
Opole, przez krótki okres w latach 50-tych stacja figurowała w rozkładzie jazdy pociągów osobowych. Obecnie tor ładunkowy
jest zlikwidowany. Ostatni pociąg przyjechał tu 28 czerwca 2003 r. dziś już nieczynna.

Pomorze - dobrze zachowany, drewniany młyn wodny oraz pole biwakowe. Nieopodal znajduje się malownicze jezioro Bartków
Ług.

Opole Lubelskie – w XIV w. gród z drewnianym zamkiem założony przez księcia opolskiego Władysława Opolczyka; prawa
miejskie od 1418 r.; w XVI-VII w. silny ośrodek kalwinizmu; w 1761 r. pierwsza w Polsce szkoła rzemieślnicza; zachowany
tzw. otwarty układ urbanistyczny z XIV-XVII z dwoma rynkami;

    

Warto zobaczyć:

   

XVII-wieczny pałac Lubomirskich, przekształcony w latach 1766-1773 na okazałą rezydencję , która miała być konkurencyjna do pałacu Czartoryskich w Puławach. Przekształcony później w koszary, obecnie jest siedzibą Liceum
Ogólnokształcącego
   

Kościół parafialny pw. WNMP z 1650-75 r. z cenną polichromią
   

Dzwonnicę z II poł. XVII w
 

Klasztor trójskrzydłowy – obecnie plebania z l. 1740-48
   

Budynki kolegium pijarskiego z ok. 1750 r
   

Zespół pałacowo-parkowy w Niezdowie z XVIII–wieczną rezydencją Lubomirskich
   

Cukrownię z 1844 r
  

  Pomnik przyrody – jeden z najstarszych wiązów na Lubelszczyźnie