Skip to main content

Trasa rowerowa po fortach Twierdzy Przemyśl - cz. południowa

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie brak oznakowania lub trasa łaczy wiele szlaków  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 43,6 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Strona główna Miasta Przemyśl
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Przemyśl - Przemyśl

Przemyśl - Dybawka - Fort Prałkowce - G. Wapielnica - Fort Helicha - Fort Grochowce - Fort Optyń - Łuczyce - Fort Siedliska - Fort Borek - Przemyśl

0,0 km - rozpoczynamy jazdę z parkingu przy sztucznym lodowisku (ul. Sanocka), vis-a-vis Bramy Sanockiej. Po wyjeździe z parkingu na ul. Sanocką skręcamy w prawo. Jedziemy szosą w kierunku Sanoka.
2,0 km - wyjeżdżamy z Przemyśla i od razu rozpoczyna się wieś Prałkowce.
2,9 km - w lewo, w górę odbija droga w kierunku Zalesia (4 km). My jedziemy nadal prosto.
5,2 km - wieś Dybawka. Tu rozpoczyna się dosyć stromy podjazd.
5,6 km - w prawo odbija droga w kierunki wsi Tarnawce.
6,6 km - szczyt podjazdu i właściwy początek czarnego szlaku fortecznego. Skręcamy z asfaltu w lewo, w drogę kamienistą, która teraz już zdecydowanie łagodniej, ale nadal wznosi się.
7,6 km - na szczycie rozjazd. Skręcamy w lewo. Droga w prawo prowadzi w kierunku Zalesia i Olszan.
7,9 km - tuż za ogrodzeniem z siatki skręcamy w lewo, w stronę lasu. Jeszcze lekko pod górę.
8,0 km - na początku lasu skręcamy w prawo i jedziemy dalej za znakami szlaku czarnego, teraz po drodze gruntowej, często mokrej i błotnistej.
8,5 km - dojeżdżamy do terenu Fortu VII Prałkowce.
8,7 km - od fortu, dalsza trasa prowadzi drogą kamienistą, początkową po płaskim, a następnie zdecydowanie w dół. Przyjemny, ale wymagający uwagi zjazd.
10,3 km - uwaga! Już w pobliżu pierwszych zabudowań wsi Prałkowce, na zakręcie, naszą drogę przegradza metalowy szlaban.
10,5 km - skrzyżowanie z drogą asfaltową Prałkowce - Zalesie. Droga kamienista i nasza trasa przecina asfalt. Jedziemy jeszcze lekko w dół.
10,9 km - zjazd kończy się w dolinie potoku. Przejeżdżamy na drugą stronę przez uszkodzony most i od razu rozpoczynamy dosyć długi, ale przyjemny podjazd przez las. Ten odcinek drogi fortecznej nazywany jest "drogą o stu zakrętach". Na początku lasu wybieramy drogę bardziej na lewo.
12,7 km - droga wyprowadza nas z lasu na rozległe łąki, z których rozpościera się piękny widok na dolinę Sanu (widać zabudowania lewobrzeżnej części Przemyśla). Droga nadal, lekko się wznosi.
13,2 km - skrzyżowanie dróg kamienistych. W lewo, w dół, przez Kruhel Wlk. można wrócić do Przemyśla. Nasza trasa przecina to skrzyżowanie skosem w górę. Jedziemy początkowo jeszcze między łąkami, a następnie skrajem lasu, w którym znajdują się pozostałości dawnych wapienników.
13,8 km - na szczycie podjazdu docieramy do skrzyżowania dróg i szlaków turystycznych. Droga w lewo, w dół (i szlak czerwony) prowadzi do Przemyśla. Nasza trasa skręca w prawo. Na krótko towarzyszyć nam będą oznaczenia trzech szlaków: czarnego (fortecznego), czerwonego (do Sanoka) i niebieskiego (do Ustrzyk Dolnych).
14,2 km - rozjazd dróg. Drogą na prawo odchodzą szlaki: czerwony i niebieski. Szlak czarny i nasza trasa skręcają w lewo.
14,4 km - od naszej drogi, odchodzi w prawo, lekko w górę, krótki dojazd do Fortu VI Helicha (ok. 150 m). Jest to najwyżej położony punkt na całej trasie.
Nasza trasa forteczna wiedzie prosto, teraz w dół przez las.
15,9 km - wyjeżdżamy z lasu na początku wsi Grochowce, tuż obok zabudowań leśniczówki. Jedziemy jeszcze lekko w dół, a następnie po płaskim, cały czas trzymając się tej samej, kamienisto-żwirowej drogi.
17,5 km - dojeżdżamy do domku kopalni gazu (po lewej). Tuż przed, odchodzi w prawo droga gruntowa, prowadząca do Fortu V Grochowce (teren zarośnięty). Na wprost, widać zalesione wzgórze kryjące kolejny fort na naszej trasie - Fort IV Optyń.
Od domku kopalni gazu jedziemy w dół, w stronę wsi Pikulice.
18,3 km - już we wsi Pikulice, na skrzyżowaniu z drogą asfaltową, skręcamy w lewo.
19,1 km - mijamy kościół po prawej, a następnie cmentarz.
19,7 km - tuż za cmentarzem, skręcamy z asfaltu w prawo, w drogę wyłożoną płytami betonowymi. Płyty betonowe szybko się kończą i dalej w górę prowadzi już droga kamienisto-żwirowa.
Na szerokim zakręcie drogi w prawo mijamy (po prawej) stary, pamiętający czasy I wojny światowej, słup trakcji elektrycznej. W tym miejscu odbija w lewo, lekko w dół, droga żwirowa, którą poprowadzona jest nasza trasa forteczna. Zanim jednak tam pojedziemy czeka nas jeszcze podjazd do Fortu IV Optyń.
21,2 km - niemal na szczycie podjazdu jedziemy między pojedynczymi zabudowaniami wsi Optyń. Odnajdujemy tu oznaczenia czarnego szlaku turystycznego, który poprzez pola dotarł z prawej strony.
Jedziemy jeszcze lekko w górę.
21,7 km - tuż przy zabudowaniach po prawej, szlak czarny skręca w lewo przez las. Przejazd rowerem tą trasą jest możliwy, ale ze względu na bardzo zły stan ścieżki mało przyjemny. Proponujemy więc podjazd pod fort (22,0 km), a następnie powrót tą samą drogą przez wieś Optyń.
23,7 km - jesteśmy ponownie obok starego słupa trakcji elektrycznej, gdzie skręcamy w prawo i drogą żwirową między polami zjeżdżamy w kierunku widocznych zabudowań wsi Nehrybka.
24,5 km - dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą asfaltową, którą przekraczamy na wprost. Jedziemy teraz między zabudowaniami wsi, po dobrej drodze asfaltowej.
25,9 km - kierując się oznaczeniami trasy rowerowej, docieramy do przejazdu przez nie użytkowane tory kolejowe. Na wprost przed nami wzgórze z Fortem III Łuczyce. Za przejazdem droga gruntowa.
26,9 km - nasza trasa doprowadza nas do kładki na rzece Wiar. Po przeprawieniu się na drugą stronę rzeki jedziemy początkowo wzdłuż ogrodzenia z siatki, ale szybko dojeżdżamy do szosy asfaltowej, na której skręcamy w lewo (ścieżką na wprost, stromym podejściem, wspiąć się możemy na zakrzaczony i zarośnięty teren Fortu III Łuczyce).
Trasa wiedzie teraz drogą asfaltową przez wieś.
27,8 km - tu droga asfaltowa zakręca w lewo i przez wieś Krówniki wiedzie do Przemyśla. Trasa forteczna biegnie dalej prosto, po płaskim, teraz po drodze żwirowej, niemal dokładnie w kierunku wschodnim.
Droga i nasza trasa wiodą teraz między polami, wzdłuż niewysokiego pasma wzgórz po prawej.
30,8 km - skrzyżowanie dróg żwirowych. W lewo do Krównik i Przemyśla. My skręcamy w prawo, do Jaksmanic. Wkrótce, na początku wsi, droga zamienia nawierzchnię na asfaltową.
31,6 km - droga asfaltowa biegnie dalej prosto, ale w prawo, w górę odbija kamienista droga do Fortu II Jaksmanice. Skręcamy w prawo i podjeżdżamy pod teren fortu skąd roztaczają się piękne i dalekie widoki. Następnie, tą samą drogą wracamy do Jaksmanic i asfaltu.
33,2 km - na drodze asfaltowej skręcamy w prawo, ale po chwili w lewo i jadąc lekko pod górę docieramy do wsi Siedliska.
34,7 km - w Siedliskach, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i, nadal pod górę, jedziemy w stronę Fortu I "Salis Soglio".
35,5 km - za ostatnimi zabudowaniami wsi, już po drodze kamienistej wjeżdżamy do lasu, aby wkrótce stanąć przed głównym wejściem na teren fortu. Uwaga! Tuż obok przebiega granica polsko-ukraińska.
Spod Fortu I "Salis Soglio" wracamy początkowo tą samą drogą przez wieś Siedliska, ale w odległości ok. 600 metrów od fortu skręcamy w prawo (za znakami szlaku czarnego), w kierunku ostatniego z fortów na tej trasie, Fortu XV "Borek". Przy ostatnich zabudowaniach wsi Siedliska droga asfaltowa staje się żwirową.
37,0 km - tuż przed fortem (Fort XV "Borek" po oczyszczeniu z porastającej go roślinności był dobrze widoczny, ale obecnie znowu jest zarośnięty) skręcamy w lewo i po ok. 300 metrach powracamy do asfaltu.
38,0 km - na skrzyżowaniu dróg asfaltowych skręcamy w prawo i szybko dojeżdżamy do szosy Przemyśl - Medyka, na której skręcamy w lewo i z uwagą skierowaną na szybko mknące samochody, od wschodu wjeżdżamy do Przemyśla.
43,6 km - mijamy po lewej teren zakładów produkujących płyty pilśniowe ("Fibris" S.A.), a zaraz potem przekraczamy mostem rzekę Wiar. Tuż za mostem skręcamy w pierwszą ulicę w prawo, a vis-a-vis kościoła, w lewo. Jedziemy ul. Przekopana, która przechodzi w ul. Sybiraków, a następnie w ul. Wilczańską, którą dojeżdżamy do cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP.
Naprzeciw cerkwi skręcamy w lewo, w ul. Konopnickiej, potem w prawo, w ul. Reymonta i jeszcze raz w prawo, w ul. Kopernika. Tą ulicą dojeżdżamy do Wyb. Prezydenta W. Wilsona i nim, wzdłuż Sanu docieramy najpierw do mostu im. R. Siwca, a następnie mostu kolejowego, gdzie kończy się nasza trasa - 48,8 km.

 Fort VI "Iwanowa Góra" (Helicha)
Fort ukończono w 1914 r., po wybuchu pierwszej wojny światowej, wykorzystując wały istniejącego tam wcześniej szańca. Założony na rzucie pięcioboku. W szyi, na lewo od osi znajdowały się koszary, zaś na prawo magazyn amunicji. Na całym obwodzie wału rozmieszczono pozycję piechoty opatrzoną kamiennym przedpiersiem.

 Fort V "Grochowce"
Fort zbudowano w latach 1882-1886. Założony na rzucie pięcioboku. Był typowym jednowałowym fortem artyleryjskim. W szyi znajdowały się betonowe koszary szyjowe, dalej w głąb fortu podwójny magazyn amunicji. Na czole i barkach rozmieszczono stanowiska dla artylerii, rozdzielone poprzecznicami ze schronami pogotowia. Fosa fortu broniona była z trzech kaponier.

 Fort IV "Optyń"
Fort powstał w latach 1897-1900 na miejscu starszego o dwadzieścia lat szańca. Założony na rzucie pięcioboku z kleszczowo załamanym bokiem szyjowym. Był ostatnim tak dużym fortem pancernym zbudowanym w Twierdzy Przemyśl. Siłą uzbrojenia ukrytego pod pancerzami dorównywały mu jedynie fort IX "Brunner" i XIII "San Rideau".
 
 Fort III "Łuczyce"
Fort zbudowano najprawdopodobniej już po ogłoszeniu mobilizacji w 1914 r., na miejscu istniejącego tam wcześniej ziemno-drewnianego szańca. Zbudowany na rzucie pięcioboku, w części szyjowej umieszczono koszary, na barkach stanowiska artylerii rozdzielone poprzecznicami, zaś na czole pozycję dla piechoty i lekkich dział. W fosie znajdowały się dwie wolnostojące kaponiery i schron pogotowia.

 Fort I "Salis-Soglio"
Fort powstał w latach 1882-1886 według projekty Daniela Salis-Soglio. Założony na rzucie pięcioboku, przy czym bok szyjowy jest kleszczowo załamany do środka narysu. Miał być fortem pancernym, jednak po roku od rozpoczęcia budowy zrezygnowano z montażu wież pancernych i zmodyfikowano pierwotny projekt. Dzięki temu powstał nietypowy fort artyleryjski, w którym pomieszczenia koszarowe skupione są wokół trzech wewnętrznych dziedzińców oraz jednego szyjowego.

 Fort XV "Borek"
Fort powstał w latach 1897-1900, jako fort pancerny. Założono go na rzucie redanu, całość otoczona byłą suchą fosą. W szyi fortu znajdowała się basteja z bramą. W centrum wybudowano dwukondygnacyjne koszary, łączące się na osi ze schronem dla piechoty, z którego prowadziły dwie wybieżnie na wał. Z korytarza za schronem piechoty można było wejść do wieży obserwacyjnej.