Skip to main content

Trasa rowerowa Ropczyce – Ropczyce

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Urząd Miejski Ropczyce
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Ropczyce – Ropczyce

Ropczyce – Mała – Ropczyce


Trasa rowerowa Ropczyce – Mała – Ropczyce
Całodniowa efektowna wycieczka rowerowa, długości 37,5 km.  Wiedzie często drogami polnymi wzdłuż szczytów Pogórza Karpackiego. Polecana dla wytrawnych miłośników górskiej turystyki rowerowej.

(0 km) - Ropczyce (początek ul. Polnej).
Od parkingu przy markecie "Supersam" do początku trasy (~ 400 m) należy dojechać ulicami: Kościuszki i 3-go Maja, by za mostem skręcić w lewo w ul. Polną. Początkowo trasa biegnie drogą asfaltową płaskim terenem, a od cmentarza żydowskiego - drogą polną utwardzoną pnie się w górę (stromy długi podjazd ok. 1 km) w kierunku osiedla Granice. Na górze znajduje się płaski odcinek drogi z pięknymi widokami (w kierunku północnym - panorama miasta Ropczyc i dalsza, a w kierunku zachodnim - widok na wzgórza pokryte lasami).

(2,8 km) - Osiedle Granice (skrzyżowanie z ul. Leśną).
Po dojeździe do drogi głównej, należy skręcić w prawo i jechać drogą asfaltową (ul. Leśna ok. 2 km). Po drodze mijamy przydrożną kapliczkę (skrzyżowanie z drogą biegnącą w kierunku Borków Chechelskich), a 200 m przed wjazdem w las - punkt widokowy ( 4-ty km trasy). Przy bardzo przejrzystej pogodzie można zobaczyć z niego szczyty Tatr (w kierunku południowo-zachodnim).

(4,6 km) - Las gnojnicki (wjazd do lasu z ul. Leśnej).
Z drogi asfaltowej trzeba skręcić w prawo w las i jechać ścieżką, która pokrywa się z pieszym szlakiem turystycznym (zielonym). Kontynuując jazdę jechać leśną drogą żwirową, kierując się wzdłuż zabudowań przysiółka Borki Chechelskie (stromy zjazd) i dalej dolinką równolegle do strumyka.

(8 km) - Poręby (przeprawa przez strumyk).
po dojeździe do podwójnego drogowskazu trzeba skręcić w lewo i przeprawić się przez strumyk (bród). Następnie kontynuować jazdę w górę stromym podjazdem obok opuszczonych zagród. Wyjeżdżając z lasu (zgodnie z drogowskazem) zmierzamy w kierunku zabudowań krytych strzechą, w których istnieje możliwość zaopatrzenia się w świeżę produkty żywnościowe. Po minięciu tych zabudowań dalej pokonujemy stromy podjazd i po osiągnięciu kulminacji zjeżdżamy w dół do skrzyżowania 3 dróg bitych górnej części wsi Łączki Kucharskie. Kierując się w prawo jedziemy wzdłuż zabudowań i po pokonaniu 300 m zjeżdżamy z drogi bitej w polną. Kontynuując zjazd otwartym terenem, zgodnie z napotykanymi drogowskazami, osiągamy drogę asfaltową w Broniszowie. Następnie skręcamy w prawo i po 200 m dojeżdżamy do drogi krajowej nr 986 (Ropczyce - Wielopole).

(11,5 km) - Broniszów (skrzyżowanie drogi nr 986 z drogą przez Broniszów).
GODNE OBEJRZENIA - na prawo w odległości 100 m od skrzyżowania daje się zauważyć skupisko starych dużych drzew. Zachęcają one do odwiedzenia podworskiego parku, który otaczał nie istniejący już obecnie dwór, będący wraz z wsią Broniszów własnością prof. Jerzego Fierycha. Piastował on funkcję Starosty Ropczyc, był historykiem i kronikarzem wielce zasłużonym dla ziemi ropczyckiej. Z dworem tym również związany był Karol Olszewski (ze względu na miejsce urodzenia), prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany fizyk i chemik, który wraz z Zygmuntem Wróblewskim opracował jako pierwszy w świecie metodę skraplania tlenu.
W podworskim parku znajdują się liczne drzewa - pomniki przyrody, wśród których szczególny podziw budzi jedno z największych i najstarszych drzew
w naszym województwie - wiekowa lipa, której o obwód wynosi 8,10 m. Wskutek pożaru po dworze w Broniszowie nie pozostało już prawie śladu, nie licząc piwnic ziemnych.
Obecnie teren parku jest własnością Krakowskiej Akademii Ekonomicznej, która planuje tutaj budowę Domu Pracy Twórczej im. prof. Fiericha.

Aby kontynuować wędrówkę trasą rowerową należy przejechać na wprost przez skrzyżowanie i dalej przemieszczać się ścieżką przez łąkę w kierunku rzeki Wielopolka. Po przeprawie przez wąską metalową trzeba skręcić w lewo i poruszać się ścieżką biegnącą przez łąki wzdłuż rzeki (ok. 1 km),
a następnie przejechać przez kolejny mostek, tym razem na rzeczce - dopływie Wielopolki i skierować się w prawo. Po pokonaniu ok. 400 m osiągamy skrzyżowanie dróg asfaltowych i zgodnie z drogowskazem jedziemy drogą wzdłuż strumyka i zabudowań w kierunku wsi Mała, aż do następnego skrzyżowania dróg asfaltowych.

(14,6 km) - Mała (skrzyżowanie drogi od Glinika z drogą główną Niedźwiada - Mała).
Teraz należy skręcić w lewo na drogę główną i po pokonaniu 350 m ponownie skręcić w lewo na bitą drogę biegnącą w kierunku Łysej Góry. Stromym podjazdem liczącym ok. 600 m osiągamy skrzyżowanie dróg, na którym skręcamy w prawo. W dalszym ciągu droga pniemy się w górę grzbietem wzniesienia (odsłoniętym terenem) i po przejechaniu ok. 1 km dostaniemy się do drogi asfaltowej, która wskutek ruchów ziemi (osuwisk) w 1999 roku została w dolnym odcinku całkowicie uszkodzona.
GODNE OBEJRZENIA - Aby zobaczyć to niespotykane zjawisko należy skręcić w prawo i drogą asfaltową zjechać ok. 300 m w dół w kierunku wioski, zachowując przy zjeździe należyte środki ostrożności.

Celem kontynuowania trasy należy, od skrzyżowania zgodnie z drogowskazem, dalej piąć się w górę, aż do zabudowań pod lasem. Bezpośrednio za pierwszym domem trzeba skręcić w prawo i ścieżką pokonać jeszcze ok. 300 m, aby znaleźć się pod wielkim pomnikiem Chrystusa Króla, stojącym na wzniesieniu 355 m npm.

(17,7 km) - Mała (pomnik Chrystusa Króla).
Jeden z największych pomników sakralnych na terenie południowo - wschodniej Polski (17 m wysokości). Wzniesiony w 1937 roku jako wotum dziękczynne za uratowanie wsi Mała od klęski gradobicie, które spustoszyło sąsiednie miejscowości. Autor projektu, pochodzący ze wsi Mała, artysta-rzeźbiarz Wojciech Durek wzorował się na słynnej figurze Chrystusa z Rio de Janeiro (w Brazylii). Pomnik stoi na wzgórzu, roztacza się tutaj przepiękna panorama na leżące w dole zabudowania wsi Mała i otaczające je zalesione wzgórza. Od pomnika zaczynamy bardzo stromy zjazd wąską ścieżką, przy której rozmieszczone są kolejne stacje drogi krzyżowej, prowadzące do zabytkowego Kościoła Parafialnego. Ścieżką dojeżdżamy do stóp wzgórza, gdzie wykorzystując kładki dwukrotnie przeprawiamy się przez rzeczkę, by w końcu osiągnąć drogę asfaltową.
Artykuły spożywcze - dla zaopatrzenia się należy zboczyć z trasy, skręcając w lewo i przejechać ok. 100 m (w budynku Remizy OSP mieści się sklep).

Aby kontynuować trasę skręcamy w prawo, mijamy pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej oraz  budynek  Zespołu Szkół w Małej. Po przejechaniu 150 m dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą asfaltową, prowadzącą w kierunku Zagórza.

WARTE OBEJRZENIA - Zbaczając z trasy i jadąc dalej główną drogą ok. 300 m dojedziemy do pięknego zabytkowego drewnianego kościoła p. w. Św. Michała Archanioła, wzniesionego w latach 1593-1595 i rozbudowanego w połowie XIX w. W jego wnętrzu godne uwagi są obrazy cenne ze względu
na wiek i technikę malowania (szczególnie obraz Chrystusa na krzyżu).

(18,7 km) Mała (skrzyżowanie przy szkole drogi głównej przez Małą z drogą asfaltową biegnącą w kierunku Zagórza).
Po skręceniu w lewo jedziemy drogą, która początkowo pnie się w górę, następnie gwałtownie opada w dół i znowu wznosi się w górę długim, męczącym podjazdem (dodatkowo utrudnionym przez zmianę nawierzchni). Po osiągnięciu wzgórza kierujemy się w stronę lasu i na skrzyżowaniu dróg bitych, zgodnie z drogowskazem skręcamy w prawo, by po przejechaniu ok. 200 m wzdłuż lasu dojechać do miejsca biwakowego.

(20,5 km) Mała-Zagórze (miejsce biwakowe).
Ogrodzony teren przy lesie, zaopatrzony w stoły i ławy oraz miejsce do rozpalenia ogniska, pozwala odpocząć po trudach przejechanego odcinka trasy (niestety brak jest tutaj możliwości zdobycia wody pitnej).

Dalej zjeżdżamy wzdłuż lasu i po przejechaniu ok. 250 m skręcamy w lewo w wąską polną drogę prowadzącą w kierunku lasu. Przed lasem zmieniamy kierunek w prawo i poruszmy się wzdłuż jego krawędzi, a następnie wjeżdżamy w las, pokonując stromy zjazd, niebezpieczny ze względu na wystające korzenie. Przy wyjeździe z lasu (w dole stoku) przeprawiamy się przez strumień i ponownie rozpoczynamy podjazd ścieżką w górę. Jadąc według znaków drogowskazów (najpierw w lewo, potem w prawo), dojeżdżamy do szczytu wzgórza. Podziwiając panoramę rozpościerającej się przed nami długiej wsi Niedźwiada, pokonujemy stromy zjazd, dojeżdżając drogą obok cmentarza do skrzyżowania z drogą główną.

(22,5 km) Niedźwiada (skrzyżowanie drogi cmentarnej z drogą główną).
Niedźwiada - wieś, o której pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1345, znana była z bogatego rękodzielnictwa, szczególnie z kowalstwa, którego tradycje zachowały się do dzisiaj. Obecnie funkcjonuje jeszcze kilka kuźni, z czego na szczególną uwagę zasługuje najstarsza w regionie kuźnia, pochodząca
z czasów Powstania Styczniowego.

Skręcamy w prawo na drogę główną (asfaltową) i jedziemy przez wieś, mijając po prawej kościół parafialny p. w. Chrystusa Króla, a dalej po lewej Wiejski Dom Kultury (przy nim dwa sklepy spożywcze). Po przejechaniu ok. 800 m kierujemy się, zgodnie z drogowskazem w lewo i kolejny raz rozpoczynamy podjazd w górę. Przejeżdżamy przez bardzo urozmaicony teren; najpierw wśród zabudowań, następnie parowem wzdłuż zagajników leśnych obok strumienia, a w końcu otwartym terenem ze stromym i długim podjazdem. Na szczycie wzniesienia (drogowskaz) skręcamy w lewo
i dojeżdżamy do pierwszych zabudowań osady Łupiny. Jadąc dalej mijamy po prawej Szkołę Podstawową i po ok. 400 m przed pojedynczym zabudowaniem skręcamy w prawo na ścieżkę polną, którą dojeżdżamy do drogi asfaltowej.

(26,7 km) Łupiny (wjazd ze ścieżki w drogę asfaltową)
Skręcamy w prawo i po przejechaniu ok. 200 m znajdziemy się na skrzyżowaniu dróg z przystankiem autobusowym i przydrożną kapliczką. Tutaj kierujemy się w lewo i drogą żwirową zjeżdżamy w dół w stronę lasu, mijając po drodze kolejne zabudowania. Zgodnie z drogowskazem kontynuujemy zjazd ścieżką wzdłuż lasu, następnie przez łąkę, wzdłuż wąwozu (uważając na przebieg trasy), wjeżdżamy na drogę biegnącą do wsi Łopuchowa. Jadąc wzdłuż zabudowań drogą bitą , dostaniemy się do skrzyżowania z główną drogą asfaltową.

(30,0 km) Łopuchowa (skrzyżowanie dróg asfaltowych)
Skręcamy w lewo i tą drogą asfaltową przemieszczamy się już do końca trasy. Jedziemy najpierw wzdłuż zabudowań wsi Łopuchowa, mijając po prawej (po ok. 1,3 km) Szkołę Podstawową, mieszczącą się w dawnym dworze z drugiej polowy XIX w. Następnie mijamy zabudowania wsi Okonin oraz dzielnicy Chechły, mając po prawej stronie wijące się koryto rzeki Wielopolka. Ten odcinek trasy jest niebezpieczny, ponieważ droga jest wąska, nie posiada poboczy i prowadzi terenem mocno pagórkowatym. Ponadto należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na poruszające się pojazdy. Do centrum miasta wjeżdżamy bardzo stromym zjazdem z kilkoma ostrymi zakrętami, kończąc trasę przy Dworcu Autobusowym (z lewej) i Domu Handlowym "Supersam" (z prawej).

(37,5 km) Ropczyce (ul. Zielona, przy Dworcu Autobusowym).