Skip to main content

Trasa rowerowa w Zelowie

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 26,4 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
strona miasta i gminy
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Zelów

Zelow - Pożdżenice - Kurów - Pszczółki - Walewice - Sobki - Zelow

Odległości podano licząc od początku trasy.

Już na starcie trasy tj. na pl. Dąbrowskiego w Zelowie (1) możemy obejrzeć wiele ciekawych zabytków:
1. Młyn parowy, elektrownia, kaszarnia - pl. Dąbrowskiego 15
2. Budynki nr 3b, 4a, 7, 8, 11, 12, 13, 21.
Miejsca pamięci narodowej:
1. Pomnik Tadeusza Kościuszki
2. Tablica upamiętniająca miejsce obozu karnego oraz okupację hitlerowską w Zelowie
3. Tablica upamiętniająca wizytę w Zelowie prezydenta Czech Vaclava Havla.
Po zwiedzeniu rynku kierujemy się na ul. Kościuszki. Jadąc tą ulicą możemy zobaczyć zabytkowe obiekty mieszkalne: po prawej stronie dom nr 37, po lewej dom nr 2, 18b, 1b, 37, 94. Z ulicy Kościuszki po przejechaniu (700 m) skręcamy w lewo w ulicę Mickiewicza i jedziemy w kierunku Pożdżenic (2). Po przejechaniu
1,5 km widzimy tablicę wjazdową do wsi Pożdżenice. Możemy w niej zobaczyć zabytkowy, drewniany kościół parafialny p.w. św. Kazimierza i św. Barbary. Po
przejechaniu (4,4 km) skręcamy w prawo i docieramy po 300 m do cmentarzy: starego cmentarza rzymsko-katolickiego i starego cmentarza parafialnego
ewangelickiego (3). Po obejrzeniu cmentarzy wracamy do trasy i skręcamy w prawo. Jadąc dalej (4,8 km), po prawej stronie możemy zobaczyć zabytkowy budynek nr 182. Po przejechaniu (5,7 km) skręcamy w prawo, w kierunku Kurowa (4).

W Kurowie możemy zobaczyć zabytkową szkołę. Aby to zrobić trzeba skręcić w prawo (po 6,5 km) (5) i po lewej stronie (po 6,8 km) widoczny jest budynek szkoły.

Następnie wracamy do trasy i jedziemy do Wygiełzowa. Po 7 km skręcamy w prawo i dojeżdżamy do zabudowań wiejskich (po 9,7 km). W Wygiełzowie skręcamy w prawo, przejeżdżamy (ok. 200 m) (6) i oglądamy dom zabytkowy nr 21. Wracamy do trasy (po 10,5 km) oglądamy po prawej stronie kościół parafialny p.w. Nawrócenia św. Pawła i Nawiedzenia NMP oraz (10,7 km) stary cmentarz rzymsko - katolicki. Godna uwagi jest mogiła lotników WP poległych w 1939 roku. Dalej (po 11,8 km), jadąc przez wieś Zalesie dojeżdżamy do wsi Kolonia Przecznia. Możemy tam na terenie zabytkowego zespołu podworskiego obejrzeć dwie topole białe o obwodzie pni 500 cm i 630 cm, klon jawor o obwodzie pnia 285 cm oraz dwie lipy drobnolistne o obwodzie pni 440 cm i 630 cm. Wszystkie te drzewa zaliczone są do pomników przyrody. W Kolonii Przecznia (7) znajduje się też zabytkowy zespół rezydencjalny w skład którego wchodzi oficyna podworska, dawna kuchnia dworska i park.
Z Kolonii Przecznia podążamy w kierunku wsi Pszczółki. Po przejechaniu (13,8 km) skręcamy na skrzyżowaniu w lewo. Możemy tam zobaczyć zabytkową kapliczkę murowaną.(8) Następnie przejeżdżając przez tereny leśne mijamy wieś Wincentów (14,6 km) i docieramy do Walewic (15 km). Stamtąd kierujemy się w stronę wsi Łęki (17,7 km). Tam możemy obejrzeć następny zespół podworski składający się z dworu i resztek parku. (9) Wyjeżdżając ze wsi na skrzyżowaniu skręcamy w prawo (10), jedziemy prosto, mijamy most (po 19,3 km) oraz stawy po prawej stronie (po 19,5 km). Na skrzyżowaniu (po 19,8 km) skręcamy w lewo (11). Po prawej stronie widzimy zabytkowy zespół rezydencjalny w Krześlowie. Oprawę posiadłości dworskich stanowi park, stawy oraz strumyk przepływający w pobliżu dworku. Na terenie parku rośnie Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 330 cm. Z Krześlowa kierujemy się w stronę Zelowa. Jedziemy przez wieś Sobki (po 21,2 km) i za znakiem "Sobki - koniec" skręcamy w lewo (po 23,5 km) (12). Po (25,5 km) skręcamy w prawo, a następnie w lewo. Jadąc przez tereny leśne po przejechaniu (26,4 km) skręcamy w kierunku wsi Pożdżenice i wracamy znaną nam już trasą do Zelowa (13).