Skip to main content

Trasa „Szlak margrabiów”

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 31 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Urząd Miasta I Gminy Czarne
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Debrzno – Czarne

Debrzno – Gniewno – Rozwory – Cierznie – Skowronki – Domislaw – Czarne

Główne atrakcje: kosciół w Debrznie p. w. Wniebowzięcia NMP, dolina Debrzynki, Rezerwat Miłachowo, kościół p. w. Wniebowzięcia NMP w Czarnem

Wyjeżdżamy z Debrzna ulicą Sportową. Jedziemy prosto, mijamy z lewej strony cmentarz, z prawej osiedle mieszkaniowe. Nawierzchnia asfaltowa przechodzi w płyty betonowe, potem w żużel, wreszcie wjeżdżamy na drogę gruntową. Z lewej mijamy ogródki działkowe. Droga w lewo przed ogródkami prowadzi do rezerwatu „Miłachowo”położonego na północnym zboczu doliny Debrzynki - Rezerwat florystyczny obejmujący fragment zbocza doliny Debrzynki, położony jest ok. 1 km na zachód od Debrzna, Utworzony dla ochrony muraw i zarośli kserotermicznych z wieloma gatunkami rzadkich roślin ciepłolubnych, osiągających tu północną granicę swego zasięgu. Rezerwat otoczony jest od wschodu i zachodu jarem, od południa łąką, a od północy polami upranymi -  Zachęcamy do zboczenia ze szlaku i zwiedzenia rezerwatu, Wróciwszy na trasę, jedziemy dalej prosto, mijamy nowe składowisko odpadów, po czym dojeżdżamy do m. Gniewno. Możemy tu podziwiać ciekawe formy erozyjne wyżłobione w zboczu doliny Debrzynki. Przejeżdżamy obok zabudowań wsi nie zmieniając kierunku jazdy. Jedziemy jeszcze ok. 1,5 kim przez pola, potem Wjeżdżamy w las. W lesie tym projektowane stworzenie kilku ścieżek rowerowych , lecz nasza główna trasa prowadzi wciąż prosto. Przejeżdżamy przez głęboką dolinę strumyka, jedziemy jeszcze ok. 1 km przez las. Dalej droga prowadzi znów przez pola. Mijamy kilka odosobnionych gospodarstw, po czym wyjeżdżamy na szosę Debrzno Rozwory, gdzie skręcamy w lewo. Wkrótce dojeżdżamy do wsi Rozwory. Tu przejeżdżamy prosto przez skrzyżowanie i jedziemy doliną  Chrząstawy, mijamy Stary młyn na rzece i wkrótce dojeżdżamy do Cierzni. Tu przejeżdżamy przez ruchliwą szosę A 22 i jedziemy drogą omijającą z prawej strony szachulcowy kościół z XVIII w. Przejeżdżamy skrzyżowanie z wiejską ulicą i opuszczamy Cierznie. Droga prowadzi nas przez falistą, polną okolicę. Docieramy do wsi Skowarnki, wjeżdżamy na asfaltową ulicę i przejeżdżamy przez wieś. W pobliżu Skowarnek położone jest malownicze Jezioro Wielkie. Wjeżdżamy na wysadzaną drzewami polna drogę, która  jest przedłużeniem drogi asfaltowej i jedziemy ok. 1 km mijając z prawej strony łagodne wzniesienie. Potem droga prowadzi nas po bruku w dół, przez las. Z lewej strony mijamy fantastycznie ukształtowane zbocze doliny Szczyry. Warto zatrzymać się, by podziwiać porośnięte bukami strome stoki, wały i kopce, o wysokości względnej do kilkuset metrów. Przejeżdżamy przez most na rzece Szczyrze, zacienione gęstymi olszynami. Pokonujemy podjazd wyłożony płytami betonowymi. Docieramy do skrzyżowania z leśną drogą i skręcamy w prawo. Wkrótce po lewej stronie wyłania się przed naszymi oczyma śródleśne jezioro Staruch leżące malowniczo w głębokiej dolinie. Jedziemy prosto jeszcze ok. 500 m, aż docieramy do skrzyżowania z równorzędną leśną drogą. Tu skręcamy w lewo i trzymamy się tej drogi, dopóki nie dojedziemy do leśniczówki Skowarnki. Przy leśniczówce natrafiamy na skrzyżowanie, gdzie kierujemy się  wprawo. Po chwili mijamy z prawej strony dwa gospodarstwa i wjeżdżamy na pola. Jedziemy brukową drogą pod górkę. Droga ta doprowadzi nas do . Domisław. Przez wieś przejeżdżamy asfaltową drogą, docieramy do szosy Wyczechy Krzemieniewo, przejeżdżamy ją i jedziemy dalej drogą brukową. Po ok. 1 km droga zakręca w prawo, a my jedziemy prosto stara drogą, o poboczach zarośniętych różą i głogiem. Gdy droga skręca do widocznej w oddali m.Sokole, my jedziemy prosto wzdłuż ściany lasu, przejeżdżamy przez skrzyżowanie z leśną drogą. Wysadzona drzewami malownicza droga prowadzi nas do Czarnego. Do miasta wjeżdżamy ulicą Leśną.