Skip to main content

Trasa „Szlakiem Doliny Gwdy”

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie brak oznakowania lub trasa łaczy wiele szlaków  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 19,5 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Urząd Miasta I Gminy Czarne
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Czarne – Lędyczek

Czarne – Domyśl – Prądy – Lędyczek

Główne atrakcje: kościół Wniebowstąpienia NMP w Czarnem, rezerwat „Dolina Gwdy”

„Dolina Gwdy” Rezerwat krajobrazowy (utworzony w 1998r. Pow. 428,2 ha) położony na lewym brzegu Gwdy, obejmuje ochroną dolinę rzeki i jej dopływ Czernicę oraz tereny leśne do nich przyległe (bory mieszane, fragmenty grądów i łęgi) i ujścia pojedynczych cieków. Krajobraz jest  tu naturalny meandry i przełomy rzeki, terasy zalewane i malownicze krawędzie wąwozów. Występuje ciekawa rośność nadwodna i leśna oraz drzewa pomnikowe. Utworzenie rezerwatu miało także na względzie poza ochroną specyficznej szaty roślinnej, ochronę regionalnej zabudowy związanej z osadnictwem leśnym i systemem, obecnie zniszczonych, urządzeń energetycznych i regulujących przepływ wody.

Wyjeżdżamy z Czarnego ulicą Leśną. Jedziemy ok. 1 km szosą w kierunku Sokola. Przed zakrętem szosy skręcamy w prawo w uczęszczaną gruntową drogę, ciągnącą się wzdłuż stoku wysoczyzny. Jedziemy ok. 2,5km, mijamy z lewej strony kolejne pagórki, a z prawej rozległe płaskie pola i łąki. Potem pokonujemy kilkuset metrowy odcinek prowadzący przez las, wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń i skręcamy w lewo przy dębie rosnącym na rozstaju. Jedziemy wzdłuż ściany lasu. Po lewej mijamy pola i ugory. Możemy tu obserwować jak bór wykracza na grunty orne porzucone po upadku PGR-ów. Dojeżdżamy do drogi żużlowej i skręcamy w prawo. Jedziemy przez sosnowy bór. Po pewnym czasie żużlowa nawierzchnia kończy się, dalej prowadzi dobrze utrzymana droga gruntowa. Mijamy tablicę informującą nas, że wjeżdżamy na teren rezerwatu „Dolina Gwdy”. Przeczytajmy ją i zastosujmy się do zalecanych nakazów i zakazów. Wkrótce dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie skręcamy w prawo i zjeżdżamy w dół do m. Domyśl. Tutaj przed mostem na Gwdzie czeka na nas miejsce postojowe oraz pole biwakowe przygotowane przez Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie. W dalszą podróż ruszamy drogą w lewo przed miejscem postojowym. Zaraz potem skręcamy w prawo w mało uczęszczaną leśną drogę, która prowadzi nas równolegle do Gwdy. Po ok. 1,5km zjeżdżamy tuż nad wody szeroko rozlanej rzeki i jedziemy urokliwą grabową aleją biegnącą u stóp stromego brzegu. Przejeżdżamy przez mostek  na strumyczku, po czym na skrzyżowaniu kierujemy się drogą wiodącą lekko w lewo tak, że nadal jedziemy równolegle do rzeki. Skręcamy w prawo w drogę wiodącą skośnie w dół zbocza. Przejeżdżamy obok małej tamy na Gwdzie w m. Łomczewko. Pokonujemy podmokły odcinek trasy przez przybrzeżne  olszynki, po czym znów wjeżdżamy w bór. Wkrótce mijamy z prawej strony dom myśliwski, zaraz  potem przejeżdżamy po linią energetyczną, zostawimy z lewej równoległą do niej drogę i jedziemy prosto drogą, której towarzyszy linia telefoniczna. Dojeżdżamy do większej leśnej drogi i skręcamy w prawo. Niedługo potem mijamy z prawej strony zabudowania leśniczówki Prądy, przejeżdżamy przez most na rzece Szczyrze, mijamy z prawej strony starą żwirownię, po czym zjeżdżając stromą żwirową drogą dojeżdżamy do Lędyczka.