Skip to main content

W rejonie Osiedla Piaski

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 57 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
UM Bydgoszcz
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Głównego PKP -Milenijnego i opuszcza granice miasta mostem na Wiśle

Otwarta 1 czerwca 2003 r. trasa prowadzi od dworca Głównego PKP ulicami Zygmunta Augusta –Artyleryjską – Kamienną do ul. Fordońskiej i stacji PKP Bydgoszcz Wschód, a następnie Cz. Lewińskiego – M. Rejewskiego do ul. Fordońskiej (o długości ok. 8 km) i dalej do Torunia. Liczy łącznie 57 km. Jej przebieg w granicach miasta Bydgoszczy wynosi 16 km. Szlak rozpoczyna się na ul. Zygmunta Augusta (u wylotu ul. Warszawskiej). Biegnie najpierw ul. Zygmunta Augusta na północny-zachód, by opodal cmentarza Nowofarnego (założonego w 1906 r. ,na którym znajdują się m.in. kwatery powstańców wielkopolskich z 1919 r., żołnierzy września 1939 r. i poległych w walkach o wyzwolenie miasta w 1945 r. oraz groby wielu działaczy państwowych, społecznych i zasłużonych dla rozwoju kultury) skręcić na wschód w ul. Artyleryjską. Odtąd prowadzi ścieżką rowerową wzdłuż ulic Artyleryjskiej, a następnie Kamiennej do ul. Fordońskiej. W rejonie dworca PKP Bydgoszcz Wschód prowadzi krótki odcinek ul. Inwalidów i zaraz skręca w prawo w ul. C. Lewińskiego, którą kierując się na północny wschód, biegnie do ul. M. Rejewskiego. Skręca teraz ponownie w prawo, na południowy wschód, i doprowadza do ul. Fordońskiej (pod wiaduktem drogowym). Wzdłuż ul. Fordońskiej prowadzi wspólną drogą do ul. J. Brzechwy. Skręca teraz w prawo do Parku Milenijnego i opuszcza granice miasta mostem na Wiśle.