Trasy rowerowe w Bardo

ER-8 SZLAK CYSTERSÓW

Długość: km
Przebieg trasy: Żmigród - Ziębice
Region:
dolnośląskie

Żmigród - Trzebnica - Wołów - Lubiąż - Prochowice - Legnica - Jawor - Bolków - Kamienna Góra - Krzeszów - Mieroszów - Głuszyca - Nowa Ruda - Wambierzyce - Polanica Zdrój - Kłodzko - Bardo - Kamieniec Ząbkowicki - Henryków, Ziębice


Szlak ten jest fragmentem Europejskiego Szlaku Cystersów, który swój początek bierze w Portugalii a kończy się w Polsce. Na Dolnym Śląsku Szlak biegnie z południa na północ, przez Nizinę Śląską, Dolinę Odry, Pogórze Kaczawskie, Kotlinę Kamiennogórską, Góry Kamienne, Góry Sowie i Stołowe, Kotlinę Kłodzką, Góry Bardzkie, rejon Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich i dalej do Paczkowa w województwie opolskim. Dolnośląski przebieg trasy wyznaczają następujące miejscowości: Żmigród, Trzebnica, Wołów, Lubiąż, Prochowice, Legnica, Jawor, Bolków, Kamienna Góra, Krzeszów, Mieroszów, Głuszyca, Nowa Ruda, Wambierzyce, Polanica Zdrój, Kłodzko, Bardo, Kamieniec Ząbkowicki, Henryków, Ziębice. Szlak udostępnia zabytkowe zespoły klasztorne w Trzebnicy, Lubiążu, Krzeszowie, Bardzie, Kamieńcu Ząbkowickim i Henrykowie, oraz przyrodniczo-krajobrazowe walory takich obszarów jak: Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Odry, Park Krajobrazowy Chełmy, Książański Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich, Park Krajobrazowy Gór Sowich, Park Narodowy Gór Stołowych, Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich.