Trasy rowerowe w Bardo

Pętla wokół rezerwatu przyrody Cisy

Długość: 11,8 km
Przebieg trasy: Bardo - Bardo
Region:
dolnośląskie

Bardo - Opolnica - Brzeźnica - Bardo