Trasy rowerowe w Brzegu Dolnym

Pętla leśna

Długość: km
Przebieg trasy: Wały - "Dolina Odry"
Region:
Dolnośląskie

Wały - Radecz - Bukwice - Jodłowice - Stary Dwór - Wały Szlak rowerowy "Dolina Odry" (odnoga Brzeg Dolny -

Lipnica - Uskorz Wielki - Wołów)