Trasy rowerowe w Obornikach Śląskich

Szlak żółty (odcinek szlaku "Dookoła Wrocławia" im. Bronisława Turonia)

Długość: 14 km
Przebieg trasy: Widawa - Uraz
Region:
Dolnośląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Widawa - Uraz


Szlak żółty został wyznakowany w 1975 r. przez uczniów ze Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego "Skrzaty" ze Szkoły Podstawowej nr 46 we Wrocławiu pod opieką Marii Balkowskiej . "Skrzaty" należały do Wrocławskiego Klubu Piechurów "Perpedes" . Trasę opracowała Komisja Krajoznawcza Oddziału Wrocławskiego PTTK , pomysłodawcą był w r. 1967 Zbigniew Szkolnicki , wcześniej "Rajd dookoła Wrocławia" organizował od 1959 r. dr Bronisław Turoń . Od 1986 r. szlak nosi jego imię a w 1987 r. ustanowiono odznakę szlaku , który składa się z 10 etapów o łącznej długości 135 km .

Dr Bronisław Turoń ur. 28 sierpnia 1923 r. w Chybiu na Śląsku Cieszyńskim , od 1946 r. we Wrocławiu , ukończył Uniwersytet Wrocławski , pracował w Archiwum
Państwowym gdzie w 1953 r. założył jedno z pierwszych kół PTTK , później pracował na Uniwersytecie Wrocławskim . W 1959 r. założył Klub Piechurów "Perpedes" i od 1959 r. corocznie organizował "Rajd dookoła Wrocławia" . Od 1969 r. (pobyt w Szwecji) propagował imprezy na orientację . Szczególnie interesowała go historia polskości Dolnego Śląska oraz historia i zabytki Wrocławia . Zmarł 13 lipca 1984 r. , był Honorowym Przewodnikiem Turystyki Pieszej , Instruktorem Krajoznawstwa Polski , wiceprezesem Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK .

Most Mikory na Widawie - stacja PKP Szewce - Paniowice - Kotowice - Raków - Uraz (12 km) . Z Mostu Mikory (średniowieczna nazwa mostu na Widawie) , leżącego jeszcze na terenie Świniar - obecnie części Wrocławia (Świniary zostały przekazane mnichom z Lubiąża przez komesa Mikorę z Ołbina , jeszcze w XVII wieku połowę mieszkańców wsi stanowili Polacy) szlak sprowadza w dół obok pomnikowych dębów i biegnie pod wiaduktem kolejowym wzdłuż rzeki Widawy . Za wiaduktem szlak skręca w prawo i prowadzi drogą polną następnie w lewo w drogę przez las łęgowy nad Widawą po około 100 m szlak skręca w prawo w ścieżkę prowadzącą przez wał do drogi polnej . Droga ta doprowadza do stacji PKP Szewce (1,7 km) leżącej we wschodniej części wsi Paniowice . Za stacją skręcamy w lewo w drogę asfaltową Szewce - Kotowice , tutaj po prawej stronie , na słupie , z tyłu domu (ul. Główna nr 6) gniazdo bocianie . Ul. Główna doprowadza nas do początku zwartej zabudowy wsi Paniowice (2,3 km) tutaj szlak skręca w lewo w ul. Jodłową i dalej doprowadza
do wału przeciwpowodziowego , którym prowadzi skrajem łąk naokoło wsi Paniowice do szosy Paniowice - Kotowice (4,5 km) . Przebieg szlaku może ulec zmianie , gdyż z uwagi na nieregularne koszenie wał zarasta wysoką trawą i krzewami .

Znaki żółte prowadzą dalej szosą przez mostek na Ławie (5,2 km) do wsi Kotowice (6 km) , na skrzyżowaniu z drogą Zajączków - Kotowice gniazdo bocianie na słupie obok domu nr 6 . Szlak prowadzi przez wieś obok barokowego kościoła św. Marcina i domu nr 56 (na końcu wsi po lewej) , na którym tabliczka z zaznaczeniem poziomu wody podczas powodzi 16 lipca 1903 r. - taki sam poziom miała woda podczas powodzi w lipcu 1997 r. (ok. 2 m ponad poziom ulicy) . Za wsią szlak skręca w lewo w drogę polną , która doprowadza do wału przeciwpowodziowego (8,2 km) . Znaki prowadzą wałem do drogi z Rakowa nad Odrę (9,4 km) .

Ten odcinek również trudno pokonać z uwagi na wysoką trawę i krzewy . Po prawej wieś Raków , na początku której gniazdo bocianie na stodole dawnego folwarku , po lewej piękne widoki na szerokie koryto Odry i nadrzeczne łąki . Szlak biegnie dalej wałem w stronę Urazu , przy budynku śluzy znaki skręcają w prawo w drogę leśną , która wyprowadza obok stawu (starorzecza) na groblę zamkową w Urazie (11,7 km) . Grobla prowadzi obok pomnikowych dębów do fosy zamkowej , z nad której piękny widok na ruiny zamku w Urazie - ostatnio w rewaloryzacji . Ponieważ przejście przez teren zamkowy jest zagrodzone - do centrum kierujemy się prosto do drogi Pęgów - Uraz , skręcamy w lewo w ul. Wrocławską i obok kościoła p.w. św. Michała Archanioła dochodzimy do Placu Wolności z przystankiem PKS (12 km) i tablicą informacyjną , można też pójść wokół fosy zamkowej wówczas możemy podziwiać krajobraz nadodrzański i dojść do centrum od strony zachodniej.