Trasy rowerowe w Oleśnicy

Trasa pałacowa

Długość: 39,1 km
Przebieg trasy: Oleśnica - Oleśnica
Region:
dolnośląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Oleśnica – Spalice – Boguszyce Rzędów – Miodary – Brzezinka – Małe Brzezie – Sokołowice – Cieśle – Wyszogród – Nowoszyce – Świerzna – Oleśnica


Trasa wskazana dla rowerów trekingowych lub górskich, ze względu na fakt że pewne jej odcinki przebiegają po drogach gruntowych. Możliwe jest jednak odbycie całej wycieczki na rowerze szosowym lub miejskim.
Stopień trudności trasy: brak męczących podjazdów.
Cała trasa oprócz ostatniego odcinka (Wyjazd z Nowoszyc – Oleśnica) prowadzi drogami lokalnymi, z niewielkim ruchem, lub drogami polnymi i leśnymi.
Uwagi!
 Ostatni odcinek trasy prowadzi drogą krajową Bierutów – Oleśnica, na której  panuje dość znaczny ruch.
0,0 km - Początek trasy – skrzyżowanie we wsi Boguszyce, która została lokowana w 1288 roku na prawie niemieckim i następnie przekazana w darze przez księcia Henryka IV Probusa dla parafii Świętego Krzyża we Wrocławiu.
* Warto zwrócić uwagę na zachowany historyczny  charakter budownictwa wiejskiego a także układów przestrzennvch  w ramach poszczególnych zagród.
   Po lewej stronie znajduje się kościół, po prawej przystanek autobusowy.
Uwagi!
W prawo skręt do ośrodka wypoczynkowy „Relaks”- możliwość odpoczynku
My skręcamy w lewo na Miodary.
1,1 km -Wyjeżdżamy z Boguszyc. Dojeżdżamy są skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo.
Uwagi!
Duży ruch samochodowy.
2,9 km – dojeżdżamy do miejscowości Miodary.
3,3 km - wyjazd z Miodar. Jedziemy droga pomiędzy lasem i polami
4,5 km - Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo na Brzezinkę.
5,3 km - Dojeżdżamy do skrzyżowania, przez które jedziemy prosto. Znowu wjeżdżamy w zabudowania Miodar. Następnie droga prowadzi przez las liściasty.
5,7 km - Suszarnia tytoniu po prawej stronie drogi.
6,8 km- Wyjeżdżamy z Miodar i wjeżdżamy w las.
8,0 km - Wjeżdżamy do wsi Brzezinka. Po prawej stronie znajdują się PRL-owskie zabudowania, po lewej, za zakrętem wynikającym z przebiegu trasy, znajduje się kościółek, za którym po prawej stronie jest bardzo ładny, lecz zaniedbany pałacyk. Oba te obiekty są objęte strefą ochrony konserwatorskiej.
We wsi na uwagę zasługuje zespół pałacowy z pozostałościami parku i kościół ze starym cmentarzem. Pałac budowany w  latach 1725 – 1740 (późny barok), obecnie w ruinie. We wnętrzu pozostałości barokowego wystroju. W zespole pałacowym na uwagę zasługują oficyna (dom dozorcy) z około 1731r, oficyna z połowy XIX w, spichlerz murowany z połowy XVIII w, park pałacowy założony w XVIII w, przekształcony na przełomie XIX i XX w, ze zrujnowanym grobowcem rodziny von Kospoth. Zespół pałacowy jest obecnie w rękach prywatnych. Zespół kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP składa się z kościoła murowanego (1732) i cmentarza wraz z ogrodzeniem (XVIII w).
8,5 km - Przystanek autobusowy.
9,7 km- skrzyżowanie . skręcamy w lewą stronę na drogę polną. Po przejechaniu ok. 400m wjeżdżamy w las.
10,4km - Rozwidlenia, na którym skręcamy w prawo. Po przejechaniu ok. 300 m dojeżdżamy do niewielkiego skrzyżowania, przez które jedziemy prosto. Jedziemy przez las sosnowy.
11,2 km – możliwość odpoczynku w gospodarstwie agroturystycznym „ Janowski”.
12,0 km - Dojeżdżamy do drogi Wrocław-Ostrów Wielkopolski. Trasa rowerowa prowadzi prosto przez tę drogę. Dalej jedziemy prosto drogą gruntową.
Uwagi!
Droga dużego ruchu samochodowego.
Na dalszej drodze gruntowej występują wyboje
12,2 km – dojeżdżamy do skrzyżowania na którym skręcamy w prawo
Uwagi!
Droga porośnięta trawą – może stanowić utrudnienie w jeździe
12,6 km- Rozwidlenie dróg-skręcamy w lewo. Po ok. 100m natrafiamy na kolejne rozwidlenie wynikające z przecinki lasu. W dalszym ciągu jedziemy prosto.
13,0 km - Wyjeżdżamy z lasu i skręcamy w prawo.
13,5 km - Dojeżdżamy do rozwidlenia, przez które jedziemy prosto.
14,2 km- Kolejne rozwidlenia, przez które jedziemy prosto.
14,5 km - Dojeżdżamy do drogi Wrocław-Ostrów Wielkopolski.
Uwagi!
Droga dużego ruchu samochodowego.
Skręcamy w lewo i jedziemy w kierunku Wrocławia. Dojeżdżamy do wsi Sokołowice rozlokowanej wzdłuż rzeki Oleśnicy. Układ wsi nie zmieniony od XVIII w. W południowo – zachodniej części wsi znajduje się zespół pałacowy z parkiem typu swobodnego z stawem oraz relikty folwarku (nie przy trasie) z 1905 r. Dawne nazwy wsi to Socolwiz (1288), Zucklau, Sokkolau (1728). Trasa przebiega we wschodniej części wsi i prowadzi brzegiem Oleśnicy.
Uwagi!
Do zespołu pałacowego objętego strefą ochrony konserwatorskiej należy nieco zboczyć z trasy!!!
Budynki mieszkalne i gospodarcze są dość dobrze zachowane w większości budowane z cegły licowanej!
We wsi znajdują się także stanowiska archeologiczne w postaci śladów osadnictwa z epoki brązu i późnego średniowiecza oraz cmentarzysko ciałopalne.
14,9km – po prawej stronie trasy mijamy Rożen-bar”.
Uwagi!
Możliwość odpoczynku
Stojaki na rowery
 Obok baru skręcamy z drogi Wrocław-Ostrów Wielkopolski w prawo, dalej jedziemy  drogą gruntową.
15,7 km -dojeżdżamy do zabudowań Sokołowic.
16,1 km - Mijamy skrzyżowanie, na którym skręcamy w lewo. Jedziemy wzdłuż rzeczki.
17,1 km - Dojeżdżamy do drogi asfaltowej. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo.
17,6 km - Przekraczamy rzeczkę i dojeżdżamy do rozwidlenia, na którym skręcamy w lewo. Po przejechaniu 200m mamy kolejne rozwidlenie , an którym skręcamy w w prawo.
18,1km -  skrzyżowanie. Proponowana trasa prowadzi prosto.
18,3 km - Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą Wrocław-Ostrów Wielkopolski.
Uwagi!
Droga dużego ruchu samochodowego.
Jedziemy przez to skrzyżowanie prosto, w kierunku wsi Cieśle. Trasa prowadzi  drogą gruntową, przy której spotkać można takie gatunki drzew jak cis pospolity i dąb szypułkowy. Za skrzyżowaniem rozciągają się pola uprawne.
19,8 km - Mijamy pierwsze zabudowania wsi Cieśle, która znana kiedyś była jako Czessel (1305), Czyslavilla (1376), Zessel (1785-1945). Po prawej mijamy cmentarz z pomnikiem nagrobnym z XIX w;
We wsi na uwagę zasługują także, znajdujące się przy trasie rowerowej: zespół kościoła barokowego (1716 – 1721) p.w. MB Tuchowskiej, z zachowanym późnobarokowym wystrojem wnętrza (ołtarz główny, chór, ambona, prospekt organowy, płyty nagrobne); pozostałości zespołu pałacowego, z 1728 roku z zachowanym budynkiem elektrowni wodnej wraz ze stawem i innymi budynkami z końca XIX i początku XX w; zespół dworca PKP z roku 1880.
20,0 km - Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą nr 8, Wrocław –Warszawa.
Uwagi!
Droga dużego ruchu samochodowego.
Na krajowej ósemce, znajdują się pasy dla pieszych
My jedziemy prosto, w kierunku wsi Wyszogród. Po lewej stronie mijamy wyżej opisany  Kościół.
20,4 km - Skręt w lewo, 10 m dalej skręt w prawo.
20,9 km - Po lewej stronie drogi znajdują się stawy, po prawej młyn.
Uwagi!
Możliwość odpoczynku
Stojaki na rowery
21,4 km - niestrzeżony przejazd kolejowy.  Mijamy zespół dworca PKP z roku 1880. 300 m dalej wyjeżdżamy ze wsi Cieśle.
23 km - Dojeżdżamy do wsi Wyszogród. na uwagę zasługuje neobarokowy pałac (początek XX w) i park ze stawem. Przez wieś przepływa niewielka rzeka – dopływ Świerznej.
23,5 km - Dojeżdżamy do skrzyżowania, przez które jedziemy prosto w kierunku Wabienic. Po prawej stronie odbicie na Oleśnicę, po prawej suszarnia tytoniu. 200 m dalej przejeżdżamy przez mostek , po prawej stronie znajduje się niewielki staw.
Uwagi!
Możliwość odpoczynku
24,0 km - Mijamy skrzyżowanie, przez które jedziemy prosto w kierunku Nowoszyc. W lewo odbicie na Wyszogród.
24,3 km - Wjeżdżamy do wsi Nowoszyce gdzie na uwagę zasługuje pałac – willa z roku 1912, wraz z wpisanym do rejestru zabytków dość dobrze zachowanym niewielkim parkiem.
24,9 km - Koniec Nowoszyc. Po lewej boisko.
25,6 km - Skrzyżowanie z drogą Kluczbork-Oleśnica, skręcamy w prawo.
Uwagi!
Droga dużego ruchu samochodowego.
28,1 km – mijamy odbicie na Świerzno
29,7 km - Wjeżdżamy do Oleśnicy. Po 200m przejeżdżamy przez strzeżony przejazd kolejowy.
32,7 km - Oleśnica-Rynek.
34,5 km - Wyjazd z Oleśnicy i wjazd do Spalic.
35,6 km - Wyjeżdżamy ze Spalic i wjeżdżamy do Boguszyc
39,1 km - Jesteśmy na skrzyżowaniu, z którego zaczynaliśmy trasę rowerową.