Trasy rowerowe w Oleśnicy

Trasa parkowa

Długość: 43 km
Przebieg trasy: Oleśnica - Oleśnica
Region:
dolnośląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Oleśnica – Spalice – Boguszyce – Sokołowice – Ostrowina – Junoszyn – Ligota Polska – Poniatowice – Stronia – Zarzysko – Wszechświęte – Wyszogród – Bogusławice – Oleśnica.


Trasa wskazana raczej dla rowerów trekingowych, ze względu na  niewielkie odcinki prowadzące po drogach gruntowych, mimo to całą trasę przejechać można dość swobodnie na rowerze szosowym.
Stopień trudności: Trasa w całości prowadzi po terenie płaskim, bez znaczniejszych podjazdów
Cała trasa – z wyjątkiem około 5,0 kilometrowego odcinka, przebiegającego ruchliwą drogą krajową w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego – przebiega drogami lokalnymi o niewielkim ruchu, lub drogami leśnymi i polnymi.
Trasa przebiega w całości na obszarze Równiny Oleśnickiej, na wschód od Oleśnicy. Jest bardzo atrakcyjna, ze względu na ciekawe zabytki w mijanych miejscowościach i krajobraz. W dużej części prowadzi przez kompleksy leśne. Ponadto w większości przebiega z dala od ruchliwych dróg, niejako „na uboczu cywilizacji”.
0,0 km- początek trasy  Oleśnica – kościółek na skrzyżowaniu. Skręcamy w prawo. Po prawej stronie mijamy domek z muru pruskiego (nr 72).
0,4 km - Mijamy rozwidlenie, w lewo jedzie się do Ośrodka Wypoczynkowego „Relaks” my jedziemy prosto. Na trasie widać bardzo dobrze morfologię doliny rzecznej. Trasa wiedzie przez dolinę rzeki.
1,0 km – trasa prowadzi przez las
1,4 km - Kończy się droga asfaltowa, zaczyna droga gruntowa.
Uwagi!
Na drodze gruntowej występują wyboje. Przejazd może być utrudniony w porze deszczowej.
2,1 km - Wyjeżdżamy do lasu, po obu stronach drogi znajdują się pola uprawne.
3,2 km - Dojeżdżamy do rozwidlenia, na którym skręcamy w prawo.
3,4 km - Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, do wsi Sokołowice rozlokowanej wzdłuż rzeki Oleśnicy. Układ wsi nie zmieniony od XVIII w. We wsi znajduje się zespół pałacowy z parkiem z 1905 r. We wsi liczne zachowane budynki z końca XIX i początku XX w, np. budynek szkolny z 1915 r, młyn wodny z 1886 r i inne. Trasa na znacznym odcinku prowadzi brzegiem rzeki Oleśnicy.
Przy dojeździe do drogi asfaltowej skręcamy w lewo.
*Ciekawostka: Sokołowice 24, bardzo interesujący budynek
4,3 km – przekraczamy mostek i dalej jedziemy prosto
5,3 km - Dojeżdżamy do rozwidlenia, po lewej stronie mostek. My jedziemy prosto, zgodnie z czerwonym szlakiem.
5,7 km – wjeżdżamy do lasu
6,5 km - Dojeżdżamy do drogi Wrocław-Ostrów Wielkopolski, skręcamy w lewo.
Uwagi!
Droga dużego ruchu samochodowego.
7,8 km – po lewej stronie mijamy zjazd na Brzezinkę
10,7 km - Ośrodek badań nad twórczością Jerzego Grotowskiego. i Poszukiwań Teatralno Kulturowych. Mieści się ona w starych zabudowaniach młyna, wśród stawów i strumieni.
11,2 km - Skręcamy z drogi 0 Ostrów Wielkopolski w prawo i jedziemy dalej drogą gruntową.
11,6 km - Po lewej las, po prawej pola. Wzdłuż drogi ciągnie się ładna alejka kasztanowa
12,1 km – Dojeżdżamy do wsi Ostrowina  charakteryzującej się rozproszoną zabudową, W samej wsi na uwagę zasługuje durzy i wyremontowany zespół pałacowy z drugiej połowy XIX w, z pałacem (obecnie Powiatowy Ośrodek Pomocy Społecznej), kaplicą pałacową, spichlerzem i parkiem. Masyw zieleni parku z gatunkami drzew rodzimych i aklimatyzowanych jest widoczny z dróg dojazdowych   do wsi. Jest zlokalizowany przy bocznej drodze stanowiącej odgałęzienie trasy z Oleśnicy do Międzyborza.
12,3 km - Skrzyżowanie dróg gruntowych, przez które jedziemy prosto.
13,0 km - Dojechaliśmy do drogi asfaltowej. Przed nami znajduje się zawijka. My jedziemy prosto. Skręt w prawo wynika z przebiegu drogi. W Ostrowinie, przy drodze po lewej stronie znajduje się ośrodek Pomocy Społecznej, który mieści się w bardzo ładnym zespole pałacowym.
13,9 km - Wyjazd ze wsi Ostrowina. Droga skręca w lewo. Od wyjazdu z Ostrowiny ciągnie się las mieszany.
Uwagi!
Teren, po którym jedziemy jest pagórkowaty.
15,3 km - Po lewej stronie las, po prawej pola.
15,5 km- Skrzyżowanie, skręcamy w prawo, wjeżdżamy w las.
16,4 km - Po prawej mijamy alejkę wyłożoną głazami narzutowymi. Mijamy zabudowania wsi Junoszyce gdzie  znajduje się cmentarz wiejski z 2 połowy XIX w.
16,8 km - Wjazd do Ligoty Polskiej zwanej także Polnisch Ellguth (1785), Alt Ellguth (1887). Układ wsi ulicowy, usytuowany wadłuż lokalnej drogi, stanowiącej odgałęzienie trasy komunikacyjnej z Wrocławia do Warszawy.
We wsi na uwagę zasługują dobrze zachowane budynki mieszkalne i gospodarcze, często efektowne (np. domy nr 22, 32) z końca XIX i początku XX w, które będziemy mijać w dalszej części trasy; zespół pałacowy w północnej części wsi (pałac z końca XIX w (w złym stanie), wraz z zabudowaniami gospodarczymi, oficynami, parkiem, fragmentami ogrodzenia i gorzelnią z 1870 r) oraz pozostałości po zespole pałacowym w południowej części wsi (zagospodarowanie parkowe XIX/XX w, pozostałości zespołu folwarcznego).
 Po lewej mijamy pałacyk, za nim zabudowania PGR-u. Na przeciwko Pałacyku stoi stary, XIX-wieczny budynek z czerwonej cegły, z wysokim kominem. Na terenie wsi można znależć także stanowiska archeologiczne w postaci osad z epoki kamienia (I okres epoki brązu), a także ślady osadnictwa późnośredniowiecznego.
Uwagi!
Możliwość odpoczynku
Stojaki na rowery
Proponuje się postawienie kilku ławek i kubłów na śmieci
19,3 km - Po prawej efektowny dom (nr 32)
19,7 km - Dom nr 22
20,0 km - Dojechaliśmy do drogi nr 8 (Wrocław-Warszawa). Przejeżdżamy przez to skrzyżowanie prosto w kierunku Poniatowic.
21,1 km - Po lewej dawny park.
Uwagi!
Możliwość odpoczynku
21,2 km - Po prawej dom nr 26. Ma wmurowaną datę 1913. Kawałek dalej wieża transformatorowa z datą 1920.
21,9 km - Przejazd kolejowy, po prawej budynek stacji Poniatowice.
22,0 km - Zaczyna się droga gruntowa, która jest kontynuacją drogi asfaltowej. Od tego momentu jedziemy przez pola.
Uwagi!
Na drodze gruntowej występują wyboje. Przejazd może być utrudniony w porze deszczowej.
23,1 km - Mijamy skrzyżowanie z dwoma prostopadłymi drogami gruntowymi. My jedziemy prosto.
23,9 km - Kolejne skrzyżowanie z drogami gruntowymi, które rozwidlają się, my jedziemy prosto.
24,6 km - Kolejne skrzyżowanie z drogami gruntownymi, jedziemy prosto.
25 km – wieś Stronia gdzie znajduje się kamienna rotunda późnoromańska z początku XIV w p.w. Narodzenia NMP.
25,1 km - skrzyżowanie z drogą asfaltową. Po skrzyżowaniu znajduje się bardzo ładny kościółek dwu-stylowy, romańska wieżyczka, gotycka kapliczka. Z drugiej strony znajduje się renesansowy fronton.
25,3 km - Wyjazd ze wsi Stronia.
27,4 km - Wjeżdżamy do wsi Zarzysko znajduje się tu zespół dworski z dworem z XVIII/XIX w, parkiem (drzewa 160 letnie rodzime i aklimatyzowane), stawem z wyspą.
27,7 km - Po lewej stronie mijamy zjazd na Bierutów.
28,9 km - Wyjeżdżamy ze wsi Zarzysko i wjeżdżamy do wsi Wszechświęte. Tu na uwagę zasługują: kościół filialny pw MB Częstochowskiej (ok. 1705), z zachowanymi częściami wystroju (drzwi do zakrystii XVII w z zamkiem XVIII w, ołtarz główny XVIII w), zespół pałacowy z pałacem (1860, przebudowany XIX/XX), parkiem, oficynami.
30,0 km - Wyjazd ze wsi Wszechświęte.
30,5 km - Wjeżdżamy do wsi Wyszogród. Na uwagę zasługuje neobarokowy pałac (początek XX w) i park ze stawem. Przez wieś przepływa niewielka rzeka – dopływ Świerznej.
30,6 km - Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą Nowoszyce-Oleśnica, skręcamy w prawo.
31,0 km - Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą Nowoszyce-Oleśnica z drogą na Cieśle. My skręcamy w lewo na Oleśnice.
31,1 km - Wyjazd z Wyszogrodu.
31,9 km - Wjeżdżamy do wsi Bogusławice.
32,8 km – mijamy przejazd kolejowy niestrzeżony, ale linia kolejowa już nie czynna.
34,1 km - Wjeżdżamy w zabudowania Oleśnicy, po lewej ogródki działkowe.
34,5 km - Wjeżdżamy w granice administracyjne Oleśnicy.
37,0 km - Oleśnica-Rynek.
Uwagi!
Możliwość odpoczynku
39,0 km - Wyjazd z Oleśnicy i wyjazd do wsi Spalice.
40,0 km - Koniec Spalic, początek Boguszyc
40,8 km - Po prawej stronie drogi znajdują się ruiny pałacu neogotyckiego
43 km - Boguszyce-kościół.