Trasy rowerowe w Oleśnicy

Trasa podworska

Długość: 30,9 km
Przebieg trasy: Oleśnica – Oleśnica
Region:
dolnośląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Oleśnica – Ligota Wielka – Smolna – Zbytowa – Ligota Mała – Krzeczyn – Bystre - Oleśnica.


Długość trasy wynosi 30,9 km.
Trasę można pokonać swobodnie na rowerze szosowym, mimo odcinka przebiegającego drogą leśną, pomiędzy Zbytową a Ligotą Małą (droga jest utwardzona). Na trasie nie ma znaczniejszych wzniesień.
Trasa przebiega na południe od Oleśnicy, po drogach lokalnych z bardzo niewielkim ruchem samochodów.
Może być bardzo atrakcyjna szczególnie na wiosnę, ze względu na piękną aleję kasztanową, przed miejscowością Krzeczyn. Jesienią atrakcją mogą być plantacje i suszarnie tytoniu. Ponadto znaczna część trasy przebiega przez lasy, w dolinach rzek Widawy, Smolnej i Świerzawy.
0,0 km – początek trasy - Oleśnica-rynek
1,0 km - Za wiaduktem w Oleśnicy skręcamy w lewo w drogę na Zbytową.
1,9 km - Wyjeżdżamy z Oleśnicy i wjeżdżamy do wsi Bystre.
2,4 km - Wyjazd z Bystrego, droga prowadzi przez pola.
4,8 km - Wjechaliśmy do Ligoty Wielkiej
5,0 km - Rozdroże, na którym skręcamy w lewo w kierunku Zbytowej.
6,1 km - Wyjechaliśmy z Ligoty Wielkiej
7,1 km - Wjeżdżamy do Smolnej. na uwagę zasługują stosunkowo dobrze zachowane zagrody i domy z przełomu XIX i XX w, neogotycki kościół pw Podwyższenia Krzyża Świętego z połowy XIX w, z budynkami zespołu przykościelnego (plebanii lub szkoły parafialnej i zabudowań gospodarczych), zespół dworski z początku XX w.
7,5 km - Przekraczamy most na rzece, po lewej mijamy młyn.
8,1 km - Po lewej stronie kościół z kamiennym murem
8,2 km - Po prawej mijamy pomnik poległych w Drugiej Wojnie Światowej
9,0 km - Dojeżdżamy do rozjazdu, skręcamy w prawo.
9,3 km - Wyjazd ze Smolnej.
12,5 km - Mijamy zjazd do Ligoty Nowej, my jedziemy prosto-wjeżdżamy do lasu.
13,4 km - Wyjazd z lasu, widać zabudowania Zbytowej
13,8 km - Wjazd do Zbytowej.
14,1 km - Skrzyżowanie, skręcamy w lewo, w drogę na Grodzinę.
15,2 km - Rozwidlenie, droga asfaltowa skręca w prawo, my jedziemy prosto droga gruntową i jedziemy wzdłuż lasu.
15,6 km - Wjeżdżamy do lasu sosnowego, cały czas jedziemy prosto.
17,4 km - Dom-leśniczówka
Uwagi!
Możliwość odpoczynku
17,7 km - Dojechaliśmy do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo. 100m dalej przejeżdżamy przez most.
18,1 km - Wjazd do Ligoty Małej. na uwagę zasługuje szczególnie leśniczówka, przy wyjeździe z lasu, na początku wsi, zbudowana w 1904 (mur szachulcowy), wzmiankowana jako domek myśliwski w XIX w, wraz z zabudowaniami gospodarczymi i parkiem.
19,1 km - Rozjazd. Główna droga skręca w prawo, my skręcamy w lewo.
19,9 km – wjeżdżamy na drogę gruntową.
20,2 km - Wyjazd z Ligoty Małej.
20,3 km - Dojechaliśmy do skrzyżowania dróg polnych, my jedziemy w prawo
20,9 km - Po prawej stronie plantacja dzikiej róży i głogu.
21,4 km - Rozwidlenie, jedziemy prosto w kierunku zabudowań wsi, droga wiedzie przez pola.
22,5 km - Wjeżdżamy do zabudowań wsi Krzeczyn
23,3 km - Dojeżdżamy do drogi asfaltowej
24,4 km - Wyjazd z Krzeczyna. – przed wjazdem do Krzeczyna długa aleja kasztanowa, obok stawy. Ponadto na uwagę zasługuje zespół pałacowy z końca XIX w z parkiem.
24,9 km - Dojechaliśmy do drogi na Oleśnicę.
30,9 km - Oleśnica-rynek. – koniec trasy