Trasy rowerowe w Siechnicach

TRASA A

Długość: km
Przebieg trasy: Wrocław-Gaj
Region:
Dolnośląskie

Wrocław-Gaj - Wrocław-Ołtaszyn - Wrocław-Opatowice - Wrocław-Nowy Dom - Wrocław-Bierdzanyj - Wrocław-Rakowiec - Wrocław-Tarnogaj - Wrocław-Gaj
[Wroclaw-Gaj] ul. Spiska (kompleks sportowy MOSiR Południe) - ul. Spiska - [Wrocław-Ołtaszyn] ul. Orawska - ul. Łubinowa - ul. Nektarowa - ul.
Pszczelarska -ul.B.Strachowskiego-ul.Kurpiów-Radomierzyce-ŻemikiWrocławskie-Smardzów-Święta Katarzyna - Siechnice - Blizanowice - Trestno -
[Wrocław-Opatowice] ul. Opatowicka - [Wrocław-Nowy Dom] ul. Opatowicka - [Wrocław-Bierdzanyj ul. Międzyrzecka - [Wrocław-Rakowiec] ul. Na Niskich
łąkach - ul. Krakowska -[Wrocław-Tarnogaj] ul. Armii Krajowej - [Wroclaw-Gaj] ul. Spiska.

POWRÓT DO WROCŁAWIA: WARIANT A1

Trestno - Mokry Dwór ul. Stefana Batorego - [Wrocław-Księże Wielkie] ul. Starodwor-ska - ul. Księska - ul. Świątnicka - [Wrocław-Księże Małe] ul.
Rybnicka - ul. Krakowska

-    park Wschodni - [Wrocław-Tarnogaj] ul. Armii Krajowej - [Wrocław-Gaj] ul. Spiska

WARIANT A2

[Wrocław-Opatowice] ul. Opatowicka - śluza Opatowicka - wyspa Opatowicka -[Wrocław-Biskupin] park Biskupiński (wały nadodrzańskie) - ZOO - kładka
Zwierzyniecka - [Wrocław-Rakowiec] ul. Okólna - ul. Na Niskich Łąkach - ul. Krakowska -[Wrocław-Tarnogaj] ul Armii Krajowej - [Wrocław-Gaj] ul.
Spiska.