Trasy rowerowe w Siechnicach

TRASA B

Długość: km
Przebieg trasy: Wrocław-Gaj
Region:
Dolnośląskie

Wrocław-Gaj - Wrocław-Tarnogaj - Wrocław-Książe Małe - Wrocław-Księże Wielkie - Wrocław-Brochów - Wrocław-Bieńkowice - Wrocław-Opatowice - Wrocław-Nowy Dom - Wrcław-Bierdzany - Wrocław-Rakowiec - Wrocław-Tarnogaj - Wrocław-Gaj


[Wrocław-Gaj] ul. Spiska (kompleks sportowy MOSiR Południe) - ul. Spiska - [Wroc-ław-Tarnogaj] ul. Armii Krajowej - ul. Krakowska - park Wschodni -
[Wrocław-Księże Małe] - ul. Opolska - ul. Tarnogórska - [Wrocław-Księże Wielkie] ul. L. Popielskiego -ul. Brochowska - [Wrocław-Brochów] ul. I.
Mościckiego - ul. Semaforowa - ul. Centralna-    ul. Chińska - ul. Koreańska - pl. Indyjski - [Wrocław-Bieńkowice] park Bieńkowicki -ul. Boiskowa - ul. Pięćdziesięciu Bohaterów -
Zacharzyce - Święta Katarzyna -Sulimów - Zębice - Groblice - Kotowice - Zakrzów - Kotowice - Siechnice -Blizanowice - Trestno - [Wrocław-Opatowice]
ul. Opatowicka - [Wrocław-Nowy Dom] ul. Opatowicka - [Wrocław-Bierdzany] ul. Międzyrzecka - [Wrocław-Rakowiec] ul. Na Niskich Łąkach - ul.
Krakowska - [Wrocław-Tarnogaj] ul. Armii Krajowej -[Wrocław-Gaj] ul. Spiska.

POWRÓT DO WROCŁAWIA: WARIANT B'

Trestno - Mokry Dwór ul. Stefana Batorego - [Wrocław-Księże Wielkie] ul. Starodwor-ska - ul. Księska - ul. Świątnicka - [Wrocław-Księże Małe] ul.
Rybnicka - ul. Krakowska

-    park Wschodni - [Wrocław-Tarnogaj] ul. Armii Krajowej - [Wrocław-Gaj] ul. Spiska

WARIANT B2

[Wrocław-Opatowice] ul. Opatowicka - Grobla Opatowicka - Wyspa Opatowicka - [Wrocław-Biskupin] park Biskupiński (wały nadodrzańskie) - ZOO - kładka
Zwierzyniecka - [Wrocław-Rakowiec] ul. Okólna - ul. Na Niskich Łąkach - ul. Krakowska

-    [Wrocław-Tarnogaj] ul. Armii Krajowej - [Wrocław-Gaj] ul. Spiska