Trasy rowerowe w Środzie Śląskiej

Szlak Odry

Długość: 256 km
Przebieg trasy: Wrocław - Głogów
Region:
Dolnośląskie

Wrocław - Głogów


Szlak Odry to ponad 500 km sieć tras rowerowych wraz z systemem lokalnych szlaków pieszych i edukacyjnych w najbardziej urokliwych zakątkach
korytarza Odry. Główna oś szlaku (Rowerowy Szlak Odry) o długości 256 km biegnie z Wrocławia do Głogowa. Największymi atrakcjami szlaku są liczne
starorzecza, rozległe lasy łęgowe, ciekawe zabytki i spokojne krajobrazy.
Założeniem, projektu jest stworzenie składającego się z głównej osi trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż doliny rzecznej oraz systemu szlaków
pieszych i edukacyjnych utworzonych w najbardziej urokliwych zakątkach międzywala.

Gminy Malczyce, Środa Śląska i Miękinia należą do powiatu średzkiego i stanowią jego północną część. Naturalną granicą gmin od strony północnej
jest rzeka Odra. Ukształtowanie terenu jest przyjazne turystyce rowerowej, na obszarze objętym projektem brak jest gwałtownych wzniesień. Wyjątek
stanowią Górki Lubiatowskie w gminie Miękinia.

Pomysłodawcą stworzenia szlaków rowerowych jest Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja w tym celu zawiązano Partnerstwo Doliny Środkowej Odry
zrzeszające gminy położone wzdłuż rzeki Odry. Trasy poprowadzone głównie drogami polnymi, leśnymi bez ingerencji w stan istniejący w przypadku
braku możliwości poprowadzone drogami asfaltowymi.