Trasy rowerowe w Stronie Śląskiej

Trasa do Lądka Zdroju

Długość: 4 km
Przebieg trasy: Stronie Śląskie - Lądek Zdrój
Region:
Dolnośląskie

Stronie Śląskie – Strachocin – Stójków – Lądek Zdrój


Przybliżony czas przejazdu: ok. 30 min.
Stopień trudności: łatwa, trasa rekreacyjna,
Nawierzchnia: gruntowa, asfaltowa, tłuczniowa

Przebieg trasy:
Rozpoczynamy spod Urzędu Miasta i Gminy w Stroniu Śląskim - ulica Sportowa. Jedziemy w kierunku północnym, do ulicy
Kościuszki. Mijamy skrzyżowanie i skręcamy w pierwszą w prawo ulicę dochodząca do Kościoła Parafialnego. Jedziemy kawałek
ulicą Kościelną do następnego skrzyżowania, tam skręcamy w lewo w Górną. Jesteśmy na terenie wsi Strachocin,
przylegającej od północy do miasta. Dolina rzeki Białej Lądeckiej jest tu rozległa. Łagodne skłony porośnięte łąkami oraz
zagrodowa zabudowa składają się na piękny obraz wiejski. Na zakręcie w prawo, a później w lewo i jeszcze kilkaset metrów
drogą asfaltową, która przechodzi w polną o utwardzonej nawierzchni. Miła i przyjemna jazda przebiega cały czas doliną
rzeki. Trzymamy się głównego duktu. Po drugiej stronie rzeki widoczne pasma Krowiarek (wzniesienia sięgają 640 - 690 m)
Wkrótce droga wchodzi w lasek i biegnie wzdłuż linii kolejowej. Poniżej Kuźniczej Góry kończy się odcinek stroński, a
zaczyna granica Gminy Lądek Zdrój. Aby dojechać do Lądka trzeba przejechać jeszcze wieś Stójków (za torami kolejowymi w
prawo, a potem w lewo). Za Stójkowem droga dochodzi do obwodnicy. Możemy obrać dwa kierunki. W lewo dojedziemy do centrum
Lądka, skręcając w prawo dostaniemy się do części uzdrowiskowej.

Ciekawostki na trasie:
Obecny Urząd Miasta i Gminy Stronie Śląskie to dawny zespół dworski, który był siedzibą właścicieli dóbr ziemskich i
centrum administracyjnym. Budynek wzniesiono jako pałac letni wykorzystywany przez rodzinę królewny niderlandzkiej
Marianny Orańskiej.
Herb Królewny Marianny Orańskiej z końca XIX w. możemy oglądać na fasadzie budynku przy ul. Kościuszki 60.
Naprzeciw Urzędu Miasta (przy kościele Zmartwychwstania Pańskiego) stoi barokowa kolumna wotywna z 1672 r. ufundowana
przez ówczesnego sędziego Wolfa. Dekoracja rzeźbiarska przedstawia sceny biblijne, portrety biskupów i papieży. Całość
zdobiona motywem winorośli i ptaków.
Kościół Parafialny pw. MB Królowej Polski i Św. Maternusa. Pierwotny, drewniany wzmiankowano w 1264 r. Obecny powstał w
wyniku przebudowy gotyckiego na barokowy w 1732 r. Jest to budowla bazylikowa, trójnawowa z emporami i prezbiterium
zakończonym półkoliście, przykryta sklepieniem kolebkowym, pokrytym freskami. Wejście zdobi kamienny kartusz herbowy
fundatora wieży i wnęka z figurą Chrystusa, nad którą wznosi się wieża z dzwonem. Wewnątrz znajduje się bogate
wyposażenie, głównie barokowe i barokowo - klasycystyczne z XVIII w. Barokowy ołtarz z ok. 1770-80, polichromowane
ołtarze boczne z ok. 1745 r., kamienna chrzcielnica. Przy kościele znajduje się barokowa figura Św. Jana Nepomucena z
XVIII w. oraz kapliczka i nagrobek rodziny von Losky, założycieli huty szkła kryształowego w XIX w.
Huta Szkła Kryształowego "Violetta", której wyroby znane są na całym świcie, jest udostępniana do zwiedzania po uprzednim
zgłoszeniu wycieczki. Można tu obserwować cały cykl produkcji wyrobów ze szkła kryształowego.