Trasy rowerowe w Stronie Śląskiej

Trasa do schroniska pod Śnieżnikiem

Długość: 19,3 km
Przebieg trasy: Czarna Góra - Sienna
Region:
Dolnośląskie

Czarna Góra – Przełęcz Żmijowa – Żmijowiec – Hala pod Śnieżnikiem – Kletno – Sienna


Przebieg trasy:
Początek naszej trasy znajduje się na Czarnej Górze(1205 m). Możemy pokonać to wzniesienie wjeżdżając kolejką linową.
Obsługa wyciągu pomaga wygodnie usadowić się z rowerem na krześle. Nieopodal górnej stacji kolei stoi wieża widokowa skąd
rozpościera się piękna panorama gór. Leśna ścieżka oraz znaki zielonego i czerwonego szlaku wyprowadzą nas do drogi
asfaltowej, dojazdowej do przekaźnika TV. Jedziemy nią aż do rozwidlenia, asfaltówka skręca w prawo w dół, my wjeżdżamy
prosto w leśny dukt i jedziemy w kierunku Żmijowej Polany (tam miejsce wypoczynkowe i schron przeciwdeszczowy). Na węźle
dróg obieramy tę w prawo zgodnie z czerwonymi znakami. Przed nami droga na Żmijowiec (1150 m). Nawierzchnia gruntowa,
miejscami luźne kamienie na drodze. Jedziemy wierzchołkiem stoku. Długotrwale procesy zalesiania terenu cały czas trwają,
 stad po obu stronach stoku ogrodzone młodniki. Obserwujemy też ciekawe formy skalne. Dojeżdżając do szczytu Żmijowca
odbijamy w prawo od głównej ścieżki objeżdżając wierzchołek. Stąd ładne widoki na Dolinę Nysy, Góry Bystrzyckie i
Orlickie. Wracamy na szlak. Przed nami widok na Stromą (1166 m) i Śnieżnik (1425 m), na szczycie którego pozostałości po
wieży widokowej (z daleka - kupka kamieni). Droga przyjemna, nawierzchnia gruntowa, nachylenie małe. Tak docieramy do
węzła dróg i szlaków na Przełęczy pod Śnieżnikiem. Tu zgodnie ze znakami czerwonymi jedziemy kamienistą, tłuczniową drogą
dość ostro pod górę w kierunku schroniska na Hali pod Śnieżnikiem (1075 - 1250 m). Tu piękne widoki na Sudety Zachodnie
oraz dużo miejsc na odpoczynek (schronisko, ławeczki, schron).
 

Tą samą drogą zjeżdżamy (radzę ostrożność) z hali do znanego już węzła. Obieramy nieoznakowaną, pierwszą w prawo drogę
tłuczniową. Przed nami ok. 4,5 km zjazdu wyboistą, kamienistą drogą. Szczególnie nami potrzęsie gdy rower nie ma
amortyzacji. Będzie to też dobry sprawdzian dla naszych hamulców! Jedziemy granicą Rezerwatu Jaskinia Niedźwiedzia, który
znajduje się poniżej drogi, nad nami po prawej stok Stromej. Na rozwidleniu skręcamy w lewo i docieramy do drogi
asfaltowej. Miło jest wjechać na równą nawierzchnię! Kierujemy się w prawo, mijamy źródło Marianny (bardzo dobra woda!),
a następnie wyrobisko po lewej. Na skrzyżowaniu kierujemy się w lewo, mijamy Muzeum Ziemi i ponownie w lewo na zakręcie
przy sztolniach kruszcowych. Można tu dostrzec ślady dawnej eksploatacji. Odcinek przyjmuje charakter stokowy. Jedziemy
dalej drogą asfaltową, mijamy po prawej dawną kopalnię uranu (obecnie trasa turystyczna). Pedałujemy pod górkę,
dojeżdżamy do siodła między Rudką (952 m) a Żmijowcem (1150 m). Na skrzyżowaniu jedziemy w lewo, kawałek pod górkę, by po
chwili oddać się znów swobodnemu zjeżdżaniu. Jeszcze tylko ostry zakręt w prawo i po kilkuset metrach znajdujemy się w
dolinie Siennej Wody, pod dolną stacją wyciągu. Tu koniec trasy (a może powtórka?).

Ciekawostki na trasie:

Mariańskie Skały to malownicza grupa skalna widoczna na Żmijowcu. Tworzą ją skałki stokowe o wysokości kilkunastu metrów
i nieco niższe skałki wyrastające ponad płaską powierzchnię wierzchowiny. Najbardziej ciekawy jest skalny mur widoczny na
zachód od głównej kulminacji Żmijowca. Mariańskie Skały budują amfibolity, kwarcyty i łupki kwarcytowe tworząc bardzo
odporny na denudację kompleks.

Z Mariańskich Skał roztacza się przepiękny widok na Śnieżnik (1425 m), Stromą (1166 m), Młyńsko (990 m) aż po Góry
Bialskie na wschodzie i Rów Górnej Nysy na zachodzie.

Schronisko "Na Śnieżniku" im. Zbigniewa Fastnachta, położone jest na Hali pod Śnieżnikiem na wysokości 1218 m n.p.m.
Pierwsze wzmianki o zagospodarowaniu Śnieżnika sięgają 1808 r. Stały tu wtedy obory i "budy" pasterskie, które jednak z
czasem popadły w ruinę. W 1838 r. gdy Międzygórze kupiła królewna niderlandzka Marianna Orańska von Hohenzollern zaczęła
lansować wieś jako letnisko. Zapraszała do oglądania wodospadu na Wilczce i do wycieczek na szczyt Śnieżnika. Księżniczka
przejęła tereny na Hali pod Śnieżnikiem i w 1869 r. sprowadziła górala ze Szwajcarii, który wybudował gospodarstwo zwane
"Szwajcarką" (stanowi ono obecnie główną część schroniska). Wkrótce zaczęto udzielać tu noclegów, a w 1871 r. postawiono
dzisiejsze schronisko i wybudowano do niego drogę. Dziś schronisko stanowi jeden z przystanków podczas górskich wędrówek
w Masywie Śnieżnika.

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie została odkryta w październiku 1966 r. podczas eksploatacji wapieni krystalicznych w
kamieniołomie Kletno III, na prawym zboczu doliny potoku Kleśnica, na wysokości ok. 800 m n.p.m. Łączna długość poznanych
do dziś korytarzy i sal przekracza 2,7 km. Środkowym, z trzech, poziomem biegnie udostępniona dla turystów trasa.
Wyeksponowano bogate formy krsowe: stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, draperie, kaskady i inne. Najbardziej okazałe
nacieki kaskadowe osiągają wysokość ok. 8 metrów. Znajdują się tu również szczątki kostne zwierząt epoki lodowcowej (w
szczególności niedźwiedzia jaskiniowego) oraz fragmenty namuliskowe.

Z uwagi na ograniczoną ilość osób mogących dziennie odwiedzić jaskinię, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja pisemna
lub telefoniczna pod numerem tel. 074/ 814 12 50