Trasy rowerowe w Świerzawie

PĘTLA AGATOWA

Długość: km
Przebieg trasy: Świerzawa
Region:
Dolnośląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Świerzawa-Gozdno-Biegoszów-Nowy Kościół-Sokołowiec-Rząsnik-Orzechowice-Lubiechowa-Świerzawa


- szlak przebiega w pobliżu kilku miejsc występowania kamieni ozdobnych – zwłaszcza agatów
- uzupełnieniem trasy jest: niebiesko oznakowany odcinek wiodący od Świerzawy pod Wielisławke ( 3,3 km), zielono oznakowany łącznik Lubiechowa-
Sokołowiec (5,6 km) oraz czarno oznakowany łącznik z Sędziszowem biegnący do zielonego w okolice Sokołowca ( 2,2 km).
- najdalszy punkt na trasie – ok. 8,5 km (Rząśnik),
- najwyższe wzniesienie – ok. 450 m.n.p.m.
- najtrudniejszy odcinek – Orzechowice-Lubiechowa – ok.3 km – drogi leśne,
- możliwość skrócenia (zjechania z trasy)- z Nowego Kościoła, doliną Kaczawy drogą nr 328 lub z centrum Sokołowca drogą do Sędziszowej (
oznakowanie zielone, później czarne i niebieskie).


SZCZEGÓŁOWY OPIS ROWEROWEGO SZLAKU AGATOWEGO
Trasa tego szlaku rozpoczyna się dość długim i uciążliwym podjazdem ulicą Lipową w kierunku pn/wsch, drogowskaz na Wilków. Po prawej stronie
znajduje się budynek posterunku policji, dalej baza straży pożarnej, tuż nad nią nowy budynek przychodni lekarskiej oraz ok. stuletni budynek
tutejszego przedszkola. Po lewej stronie stoi „perła architektoniczna” – kościół św.św. Jana Chrzciciela i Katarzyny Aleksandryjskiej. Wyżej
przejeżdżamy obok cmentarza komunalnego. Dalej, po jego minięciu, droga jest niezwykle widokowa. Prezentuje się stąd jedna z najlepszych panoram
Gór Kaczawskich, Rowu Świerzawy, Sokołowskich Wzgórz ze szczytem Ostrzyca w kierunku pn/zach. Widok Ostrzycy – „Śląskiej Fujijamy”, będzie nam na
tej trasie towarzyszył dosyć często.
Po ok. 2,5 km wjeżdżamy na tereny leśne, za którymi już na wierzchołku wzniesienia (410 m.n.p.m.) otwierają się widoki w kierunku pn. z Wilkołakiem
i Łysanką ( kamieniołom bazaltu). Przed nami ukazują się zabudowania Gozdna. Po lewej stronie widoczny szczyt Zawady – 445 m.n.p.m. Przy żółtym
pieszym turystycznym szlaku Wygasłych Wulkanów w lewo znajdują się tereny dzikiego pozyskiwania agatów. Poniżej przy drodze bardzo stare pomnikowe
lipy i buki. Tuż obok po prawej stronie pozostałości dawnego dworu (późniejszego PGR-u). Dalej droga ciągnie się przez ok. 2 km dość stromo w dół,
aż do wsi Biegoszów. Wieś ta położona jest w dolinie potoku na terenie o bardzo zróżnicowanej budowie geologicznej. Poszukiwano tu w okolicach
różnych kruszców. Stare początki miejscowości ( XIV w) i dość tajemnicze zapiski na ten temat wzbudzają zainteresowanie. Wiele budynków powstało w
XIX wieku. Szlak nasz wiedzie do środka miejscowości w dół, po czym wspina się wąską, ale asfaltową drogą na niewielkie wzniesienie by znowu
płynnie doliną Kościelnego Potoku opadać w stronę Nowego Kościoła. Po drodze mijamy tereny leśne i stawy hodowlane. Istnieje możliwość spotkania
tutaj czapli siwej.