Trasy rowerowe w Szklarskiej Porębie

Trasa numer 9 - Trasa Towarzystwa Izerskiego

Długość: 18.5 km
łatwa
Przebieg trasy: Orle - Orle
Region:
Dolnośląskie

Drogi w górach Izerskich


Trasa o długości 18,5 km, prowadzi drogami w Górach Izerskich. Bardzo atrakcyjna widokowo i dosyć łatwa– początek i koniec na Orlu. Wymaga dojazdu do Szklarskiej Poręby – Jakuszyc.