Trasy rowerowe w Twardzogórze

Szlak niebieski „Korona Kocich Gór”

Długość: km
Przebieg trasy: Strupina (gmina Prusice) – Grabowno Wielkie
Region:
dolnośląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Strupina - Strupińska Góra - Kowalska Góra - Ciemna Góra - Wiszniak - Cielętnicka Góra - Zielony Szczyt - Grabowno Wielkie


Szlak rowerowy Korona Kocich Gór został wytyczony przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy w 2008 r. na odcinku Strupina (gmina Prusice) – Grabowno Wielkie. Szlak ten, znakowany kolorem niebieskim, przechodzi przez najwyższe wzniesienia Wzgórz Trzebnickich i Wału Trzebnickiego, popularnie zwanych Kocimi Górami, w poszczególnych gminach. Wzniesienia te są oznaczone specjalnymi tablicami: Strupińska Góra, Kowalska Góra, Ciemna Góra, Wiszniak, Cielętnicka Góra, Zielony Szczyt. Na terenie gminy Twardogóra w ten sposób, w 2011 r. zostaną oznaczone wzniesienia: Grabowska Góra i najwyższa w gminie Chełstowska Góra. Szlak łączący je przechodzi przez Grabowno Wielkie, Grabowno Kolonię, Twardogórę (GOSiR), Sądrożyce, Chełstów i dalej prowadzi do Goli Wielkiej, do rezerwatu Gola. Dalej istnieje możliwość przedłużenia szlaku już na terenie gminy Międzybórz do góry Zbójnik i do Międzyborza. W ten sposób szlak ten łączyłby najwyższe wzniesienia Wzgórz Twardogórskich – najwyższej części Gór Kocich na terenie Dolnego Śląska.