Trasy rowerowe w Wałbrzychu

Rowerem wokół Borowej

Długość: 25 km
dosyć trudna
Przebieg trasy: ul. Niepodległości (Wałbrzych) - ul. Niepodległości (Wałbrzych)
Region:
Dolnośląskie

ul. Niepodległości (Wałbrzych) - Kolonia Nowy Dom - Przełęcz Kozia - Przełęcz Pod Borową - Rozdroże Pod Borową - Rozdroże Ptasie - Kamienny mostek - Jedlina Zdrój Glinica - Rozdroże Ptasie - Przed Kamionką - Za Kamionką - Szlak czerwony - Rozdroże Czarne - Nad Glinikiem - Rozdroże Pod Zamkiem - Przełęcz Kozia - Jedlina Zdrój Kamieńsk - Pod Kozłem - Kamieniołom - Rozdroże Pod Dłużyną - ul. Świdnicka - ul. Poznańska - GOPR - ul. Niepodległości.


0,0 km - ul. Niepodległości 475 m n.p.m.
Ruszamy z ul. Niepodległości spod rogacza wjeżdżając w ul. Reymonta za szlakami czerwonym, zielonym i żółtym, następnie w prawo pod wiaduktem i po 100 m w lewo w ul. Kosynierów za szlakiem żółtym. Po 200 m w prawo w gruntową ścieżkę omijamy położony wyżej dawny stadion KS Semafor. Szlak żółty odchodzi w prawo, my w lewo łagodnie podjeżdżamy pod Kolonię Nowy Dom.

1,3 km - Kolonia Nowy Dom 521 m n.p.m.
Kolonia Nowy Dom. Wjeżdżamy w zabudowę Kolonii. Pierwszy z budynków posiada piękną szachulcową konstrukcję. Po ok. 30 m skręcamy i rozpoczynamy kolejny krótki podjazd, w końcowej fazie dość stromy. Po lewej stronie mijamy budynek leśnictwa Glinica.

1,5 km - Kolonia Nowy Dom • budynek nr 9 565 m n.p.m.
Budynek nr 9 Kolonii Nowy Dom. W prawo prowadzi żółty szlak do ruin zamku Nowy Dwór (ok. 500 m). Skręcamy w lewo i skręcamy za żółtym szlakiem. Po ok. 100 m kapliczka na pomnikowym modrzewiu. Szlak żółty prowadzi w lewo, my jedziemy prosto. Po ok. 800 m dojeżdżamy do Rozdroża Pod Zamkiem, stąd możemy pojechać w lewo na Kozią Przełęcz lub w prawo na Kamionkę.

3,6 km - Przełęcz Kozia 653 m n.p.m.
Przełęcz Kozia. Skrzyżowanie 6 dróg. Niemiecka nazwa Bauk Fucks - „Lisia Ławka". Przed nami dolina, a w głębi widok na Ślężę i niewielką część Gór Sowich. My na skrzyżowaniu w prawo i prosto przed siebie lekko pod górę za szlakami żółtym i niebieskim.

4,0 km - Przełęcz Pod Borową 660 m n.p.m.
Przełęcz Pod Borową. Znajduje się tu schron turystyczny i kamień informacyjny o miejscu. Szlak żółty schodzi w dół do Jedliny Zdroju. Bierze tu początek szlak czerwony na Borową. Skręcamy w prawo za szlakami czerwonym i niebieskim.

4,8 km - Rozdroże Pod Borową 726 m n.p.m.
Rozdroże Pod Borową. Szlak czerwony skręca w prawo na szczyt Borowej (853 m n.p.m.). My prosto za znakami niebieskimi.

5,7 km Rozdroże Ptasie 729 m n.p.m.
Skrzyżowanie 5 dróg leśnych, my w pierwszą drogę w lewo i rozpoczynamy zjazd, początkowo dość stromy. Szlak niebieski prowadzi natomiast prosto.

7,8 km Kamienny mostek 510 m n.p.m.
Kamienny mostek, koniec zjazdu (ok. 2 km). Początek wąskiej drogi asfaltowej, widoczne zabudowania Jedliny Zdroju Glinicy.

8,1 km Jedlina Zdrój Glinica 497 m n.p.m.
Jedlina Zdrój Glinica. Za zabudowania leśnictwa ostry skręt w prawo na betonowym moście i szutrową drogą rozpoczynamy podjazd wzdłuż krawędzi lasu po prawej stronie mając łąkę. Następnie droga wchodzi w las.

11,6 km Rozdroże Ptasie 729 m n.p.m.
Koniec podjazdu długości 3,5 km. Ponownie Rozdroże Masie -skrzyżowanie 5 dróg, z którego zjeżdżaliśmy do Glinicy. My zjeżdżamy prosto w dół nową leśną drogą w stronę Kamionek.

12,9 km Przed Kamionką 700 m n.p.m.
Przed Kamionką. Wyjazd z lasu na rozległą łąkę. Po lewej panorama Waligóry, Rybnicy Leśnej i Masywu Bukowca. Jedziemy dalej i po ok. 200 m jesteśmy w Kamionkach. Skręcamy w prawo i rozpoczynamy podjazd drogą szutrową. Z lewej strony dochodzi szlak zielony. Po lewej kolejna panorama z widokiem na Stożek, Masyw Dzikowca. My dalej prosto. Miejsce proponowane na odpoczynek.

14,0 km Za Kamionką 718 m n.p.m.
Za Kamionką. Rozwidlenie dróg. Szlak zielony skręca w lewo w dół, a my na prawo. Początek zjazdu.

14,6 km Szlak czerwony 703 m n.p.m.
Szlak czerwony. Z prawej dochodzi szlak czerwony z Borowej. Ostry skręt w lewo (90°) i początek kolejnego zjazdu za czerwonym szlakiem, który po pewnym czasie skręca w prawo, my dalej prosto w dół.

15,5 km Rozdroże Czarne 640 m n.p.m.
Rozdroże Czarne. Przejeżdżamy przez skrzyżowanie dróg leśnych, przecinając szlak zielony. Zjeżdżamy dalej w dół prosto.

16,0 km - Nad Glinikiem 600 m n.p.m.
Nad Glinikiem. W dalszym ciągu zjazd. Ostry zakręt w prawo.

16,7 km - Rozdroże Pod Zamkiem 552 m n.p.m.
Rozdroże Pod Zamkiem. Koniec zjazdu dt. Ponad 2 km. Rozwidlenie dróg. My w prawo pod górę szutrową drogą. Początek podjazdu.

17,9 km Przełęcz Kozia 653 m n.p.m.
Przełęcz Kozia. Koniec podjazdu. Ponownie „Lisia Ławka", czyli skrzyżowanie 6 dróg. Zjeżdżamy w dót trawiastą drogą w dolinę Kamieńska wśród zabudowań.

19,2 km Jedlina Zdrój Kamieńsk 581 m n.p.m.
Jedlina Zdrój Kamieńsk. Koniec zjazdu - skrzyżowanie dróg. Po prawej rozległa panorama Gór Sowich, a w dolinie Jedlina Zdrój. Pod nami tunel kolejowy (trasa Wałbrzych Gt.
* Kłodzko Gt.) długości ok. 1,6 km. My skręcamy w pierwszą drogę w lewo (szutrową) i rozpoczynamy kolejny dość łagodny podjazd.

20,1 km Pod Kozłem 656 m n.p.m.
Pod Kozłem. Rozwidlenie dróg. My w prawo za niebieskim szlakiem. Po drodze mijamy dwa punkty widokowe. Zwłaszcza drugi nad starym kamieniołomem (21,3 km) gwarantuje piękne widoki.

21,7 km Kamieniołom 650 m n.p.m.
Kamieniołom. Punkt widokowy nad kamieniołomem. W dole dzielnice Wałbrzycha: Gli-nik, Podgórze i Śródmieście oraz tereny po dawnym Zagłębiu Węglowym. W głębi od lewej Masyw Bukowca. Stożek, Masyw Dzikowca, Chetmiec i Trójgarb. Często widać stąd Karkonosze i Śnieżkę. Miejsce proponowane na odpoczynek. Jedziemy dalej cały czas leśną drogą lekko opadającą.

22,4 km Rozdroże Pod Dłużyną 625 m n.p.m.
Rozdroże Pod Dtużyną. Koniec szerokiej leśnej drogi - rozwidlenie dwóch ścieżek. My skręcamy w lewo w dół wąską drogą, która następnie przechodzi w ścieżkę. Rozpoczynamy zjazd, momentami bardzo trudny technicznie (korzenie, kamienie, liście i bardzo wąsko).

23,4 km Łąka 512 m n.p.m.
Łąka. Koniec zjazdu -1,0 km. Wyjeżdżamy z lasu na łąkę i skręcamy w prawo. Ostatni już zjazd do ul. Świdnickiej.

24,1 km ul. Świdnicka 470 m n.p.m.
ul. Świdnicka. Skręcamy w lewo.

24,3 km ul. Poznańska 455 m n.p.m.
Kolejny skręt w lewo w ul. Poznańską. Obok po lewej stronie pawilon handlowy, po prawej postój taksówek. 30 m poniżej skrzyżowanie ul. Świdnickiej i Niepodległości. My prosto, aż do budynku GOPR.

24,5 km GOPR 463 m n.p.m.
GOPR. Mijamy budynek GOPR. Dalej prosto i obok kościoła skręcamy w prawo w ul. Skłodowskiej, a następnie w lewo w ul. Szkolną. Po przejechaniu 200 m skręcamy w prawo w ul. Katowicką i w lewo w ul. Niepodległości. Po 200 m dojeżdżamy do rogacza.

25,2 km ul. Niepodległości 475 m n.p.m.
ul. Niepodległości - rogacz. Koniec pętli.