Trasy rowerowe w Wojcieszowie

Szlak Komarno - Mysłow

Długość: 7,5 km
Przebieg trasy: Komarno - Mysłow
Region:
Dolnośląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Komarno-Wojcieszów-Mysłów


Szlak Komarno - Wojcieszów - Mysłów jest szlakiem o średnim stopniu trudności. Około połowa szlaku wiedzie drogami asfaltowymi. Pozostałe
nawierzchnie szlaku to szutry o dobrym stanie technicznym. Jedynym utrudnieniem na tym szlaku są ewentualne i podjazdy w okolicach  przełęczy
Komarnickej 660 m.n.p.m. i pod górą Żelaźniak na wysokości 423 m.n.p.m. ( pod Radzimowicami ).