Trasy rowerowe w Wojcieszowie

Wokół Góry Miłek

Długość: 9,7 km
Przebieg trasy: Wojcieszów
Region:
Dolnośląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Wojcieszów - Wojcieszów


Szlak o średnim stopniu trudności. Około połowa szlaku wiedzie drogami asfaltowymi. Pozostałe nawierzchnie szlaku to szutry w dobrym stanie
technicznym. Jedynym utrudnieniem na szlaku są ewentualne zjazdy i podjazdy na południowym i wschodnim stoku góry Miłek